Betingelser for PraxisOnline

Ved brug af praxisOnline accepterer du følgende betingelser:

PraxisOnline

For at du kan anvende praxisOnlines, har vi brug for følgende oplysninger: Navn og e-mail-adresse.

Du kan tilkoble dit UNI-login til din profil. Hvis du tilknytter dit UNI-login til din profil, kan dine data blive udvekslet med de institutioner, der er knyttet til din UNI-login-profil. Du kan på din profilside se, hvilke institutioner din profil er tilknyttet.

Data om institutionstilknytninger hentes fra Styrelsen for IT og læring, som opbevarer dem på vegne af institutionerne. Opdager du fejl i institutionstilknytningen, skal du henvende dig til institutionen.

Får du udleveret en aktiveringskode af en institution, vil dine stamdata blive udvekslet med den institution, der har udleveret din aktiveringskode.

Anvender du iPraxis-forløb, vil de data (aflevering, forumindlæg, opslag) du afleverer i iPraxis, være synlige for andre. Er du elev, vil din lærer kunne følge med i din aktivitet på iPraxis.

Personoplysningerne registreres hos PRAXIS Fonden og opbevares, så længe du har en licens hos Praxis, hvorefter oplysningerne slettes. Ved tidsubestemt personlig licens opbevares oplysningerne, så længe den pågældende service er i drift. Opbevaringen sker for at kunne give dig adgang til praxisOnline samt at overholde lovgivningen, og vi registrerer ikke mere, end der er behov for.

Praxis Fonden anvender databehandlere i EØS som underleverandører, og dine data vil kunne blive overført til disse underleverandører. Aktuelt anvender Praxis fonden: Heroku, Zitcom, Webnuts og Microsoft som underleverandører.

Vi anvender anonyme brugsdata til at forbedre vores services og bedre at kunne målrette information og vores services til dig.

Vi opbevarer ikke kundeoplysninger krypteret. 
Vi transmitterer kundeoplysninger krypteret.

Oplysninger afgivet til praxisonline.dk videregives eller sælges ikke videre til tredjemand, og vi registrerer ingen personfølsomme oplysninger.

Som registreret hos PRAXIS Fonden har du altid ret til:

  • At modtage oplysning om behandling af dine personoplysninger
  • Indsigt i dine personoplysninger
  • At få oplysningerne berigtiget
  • At få oplysningerne slettet
  • At flytte dine personoplysninger til en anden dataansvarlig
  • At klage til Datatilsynet, hvis du mener, at vi behandler oplysningerne i strid med databeskyttelseslovgivningen

Henvendelse i forbindelse hermed rettes til PRAXIS Fonden via e-mail [email protected]

Copyright

Materialet i praxisOnline må anvendes af brugere, der retmæssigt har adgang til det, ved indgået licens, betalt afgift eller på anden form for skriftlig tilladelse fra PRAXIS.

Materialer fra praxisOnline må således kun anvendes til/af bruger, der har opnået retmæssig adgang via en af nedenstående licenstyper.

Det er dit ansvar, at du kun uploader indhold til praxisOnline, som du ejer eller har rettigheden til.

Medmindre andet er angivet, tilhører rettighederne til fotos m.m. PRAXIS eller er underkastet en brugsretslicens, ifølge hvilken PRAXIS ikke må sælge, udlåne eller overdrage disse. Derfor må illustrationer i form af fotos, tegninger +mv., som indgår som en integreret del af et af praxisOnlines objekter, ikke benyttes i anden sammenhæng. Ved tvivlsspørgsmål - kontakt PRAXIS. Copydans regler gælder, hvorefter kopiering fra materialet kun må finde sted på institutioner, der har en aftale om kopiering med Copydan Tekst & Node, og kun inden for aftalens rammer. Se mere på www.copydan.dk.

Licensbetingelser og -typer

Tidsubestemt personlig licens

Løber så længe den pågældende service er i drift. Nedtagning af servicen vil blive annonceret på servicens internetsted. Licensen kan ikke overdrages.

Tidsbegrænset licens

Løber i en angiven tidsperiode. Licensen kan ikke overdrages.