Fagpakke
Materialer Information Kernestof

LÆS

LÆS - er rygraden i din undervisning og består af en række webBøger og eBøger fra Praxis og samarbejdende forlag. Bøgerne giver dig faglig fordybelse og kan være opslagsværker.

eBog+
Aurum 1
Gå til detaljer
Flyt til favoritmapper
Åbn
eBog+
Basiskemi C, 3. udgave
Gå til detaljer
Flyt til favoritmapper
Åbn
eBog+
Anvendt kemi 1, 5. udgave
Gå til detaljer
Flyt til favoritmapper
Åbn
eBog+
God kemi C
Gå til detaljer
Flyt til favoritmapper
Åbn
eBog+
BasisFormler og tabeller
Gå til detaljer
Flyt til favoritmapper
Åbn
eBog+
Databog fysik kemi
Gå til detaljer
Flyt til favoritmapper
Åbn
eBog+
BasisKemi B, 2. udgave
Gå til detaljer
Flyt til favoritmapper
Åbn
eBog+
Basiskemi B
Gå til detaljer
Flyt til favoritmapper
Åbn
eBog+
Aurum 2
Gå til detaljer
Flyt til favoritmapper
Åbn
eBog+
Anvendt kemi 2, 3. udgave
Gå til detaljer
Flyt til favoritmapper
Åbn
eBog+
God kemi B
Gå til detaljer
Flyt til favoritmapper
Åbn
eBog+
BasisKemi A, 2. udgave
Gå til detaljer
Flyt til favoritmapper
Åbn
eBog+
Basiskemi A
Gå til detaljer
Flyt til favoritmapper
Åbn
eBog+
Aurum 3
Gå til detaljer
Flyt til favoritmapper
Åbn
eBog+
Anvendt Kemi 3 A, 1. udgave
Gå til detaljer
Flyt til favoritmapper
Åbn
eBog+
Basiskemi C, 2. udgave
Gå til detaljer
Flyt til favoritmapper
Åbn
eBog+
Kemi der virker
Gå til detaljer
Flyt til favoritmapper
Åbn
eBog+
Bioteknologi A
Gå til detaljer
Flyt til favoritmapper
Åbn
eBog+
Energi - Fossile brændstoffer, bioethanol og biodiesel
Gå til detaljer
Flyt til favoritmapper
Åbn
eBog+
Kemisk termodynamik
Gå til detaljer
Flyt til favoritmapper
Åbn
eBog+
Spektroskopi - Molekylernes fingeraftryk
Gå til detaljer
Flyt til favoritmapper
Åbn
eBog+
Formelsamling Kemi A
Gå til detaljer
Flyt til favoritmapper
Åbn
eBog+
Fotokemiske reaktioner
Gå til detaljer
Flyt til favoritmapper
Åbn
eBog+
Kost og ernæring
Gå til detaljer
Flyt til favoritmapper
Åbn
eBog+
I gang med kemi
Gå til detaljer
Flyt til favoritmapper
Åbn
eBog+
Bioteknologi A, HTX
Gå til detaljer
Flyt til favoritmapper
Åbn
26 materialer ialt
Vis alle

TRÆN

TRÆN - støtter den differentierede undervisning. Giver dig adgang til en række træningsforløb via vores banebrydende adaptive læringsværktøj, boost. Du arbejder med dit individuelle læringsforløb og træner huske- og forstå-kvalifikationerne.

boost
Godt i gang med kemi
Gå til detaljer
Flyt til favoritmapper
Åbn
boost
Pas på i kemilokalet
Gå til detaljer
Flyt til favoritmapper
Åbn
Gå til detaljer
Flyt til favoritmapper
Åbn
boost
Grundstoffer og det periodiske system
Gå til detaljer
Flyt til favoritmapper
Åbn
boost
Mængder og masser
Gå til detaljer
Flyt til favoritmapper
Åbn
boost
Koncentration
Gå til detaljer
Flyt til favoritmapper
Åbn
boost
Ionforbindelser
Gå til detaljer
Flyt til favoritmapper
Åbn
boost
Molekyler og deres bindinger
Gå til detaljer
Flyt til favoritmapper
Åbn
boost
Molekyler og deres polaritet
Gå til detaljer
Flyt til favoritmapper
Åbn
boost
Syrer og baser
Gå til detaljer
Flyt til favoritmapper
Åbn
boost
pH for stærke syrer og baser
Gå til detaljer
Flyt til favoritmapper
Åbn
boost
Redoxreaktioner
Gå til detaljer
Flyt til favoritmapper
Åbn
boost
Afstemning af redoxreaktioner
Gå til detaljer
Flyt til favoritmapper
Åbn
boost
Kemisk ligevægt
Gå til detaljer
Flyt til favoritmapper
Åbn
Gå til detaljer
Flyt til favoritmapper
Åbn
boost
Ikke-stærke syrer og baser
Gå til detaljer
Flyt til favoritmapper
Åbn
boost
Alkener, alkyner og cykliske carbonhydrider
Gå til detaljer
Flyt til favoritmapper
Åbn
boost
Alkoholer
Gå til detaljer
Flyt til favoritmapper
Åbn
boost
Stereoisomeri
Gå til detaljer
Flyt til favoritmapper
Åbn
boost
Strukturisomeri
Gå til detaljer
Flyt til favoritmapper
Åbn
boost
Oxoforbindelser
Gå til detaljer
Flyt til favoritmapper
Åbn
21 materialer ialt
Vis alle

ANVEND

ANVEND – supplerer grundbogsstoffet med anvendelsesorienterede forløb. iPraxisforløb understøtter klasseundervisningen med praksisnære og perspektiverende opgaver og materialer. iPraxisforløb tager udgangspunkt i aktuelle temaer og kernestoffet i faget.

iPraxis
Kunst og kemi – rens et maleri
Gå til detaljer
Flyt til favoritmapper
Åbn
iPraxis
Kager
Gå til detaljer
Flyt til favoritmapper
Åbn
iPraxis
Giftmord
Gå til detaljer
Flyt til favoritmapper
Åbn
iPraxis
Cola
Gå til detaljer
Flyt til favoritmapper
Åbn
iPraxis
Klima og CO₂
Gå til detaljer
Flyt til favoritmapper
Åbn
iPraxis
Byg en bro
Gå til detaljer
Flyt til favoritmapper
Åbn
iPraxis
Tyggegummi
Gå til detaljer
Flyt til favoritmapper
Åbn
iPraxis
Hovedpinepiller
Gå til detaljer
Flyt til favoritmapper
Åbn
iPraxis
Konserveringsmidler
Gå til detaljer
Flyt til favoritmapper
Åbn
iPraxis
Syrer og baser
Gå til detaljer
Flyt til favoritmapper
Åbn
iPraxis
Ikke-stærke syrer og baser
Gå til detaljer
Flyt til favoritmapper
Åbn
iPraxis
Aurum 1 - EKSTRA. Eleveksperimenter - Demonstrationsforsøg - Arbejdsark
Gå til detaljer
Flyt til favoritmapper
Åbn
iPraxis
Aurum 2 - EKSTRA. Eleveksperimenter - Demonstrationsforsøg - Arbejdsark
Gå til detaljer
Flyt til favoritmapper
Åbn
iPraxis
Aurum 3 - EKSTRA. Eleveksperimenter - Demonstrationsforsøg - Arbejdsark
Gå til detaljer
Flyt til favoritmapper
Åbn
iPraxis
BasisKemi C, Xperimentér
Gå til detaljer
Flyt til favoritmapper
Åbn
iPraxis
BasisKemi B, Xperimentér
Gå til detaljer
Flyt til favoritmapper
Åbn
iPraxis
BasisKemi A, Xperimentér
Gå til detaljer
Flyt til favoritmapper
Åbn
iPraxis
Basiskemi Ekstra
Gå til detaljer
Flyt til favoritmapper
Åbn
iPraxis
God kemi - til læreren
Gå til detaljer
Flyt til favoritmapper
Åbn
19 materialer ialt
Vis alle
Beskrivelse Bliv klogere på indholdet af fagpakken her.

LÆS
Grundbogsserierne Aurum, BasisKemi og Anvendt kemi kan alle anvendes på STX, HF og HTX. Det er grundbøger med lidt forskellige tilgange til faget, og man kan vælge at bruge den, som man synes bedst om. Til Aurum og BasisKemi er der tilhørende samlinger af øvelsesvejledninger. De ligger i fagpakken under.

Til Basiskemi er figurer, facitlister, notatark og udvalgte spil tilgængelige i Basiskemi Ekstra, der ligger under ANVEND. 

Databog fysik kemi er det kendte opslagsværk, der skal anvendes i kemi A. 

BasisFormler og tabeller er en samlet formelsamling til kemi, fysik og matematik.

Følgende materialer fra Kemiforlaget ligger under LÆS:

 • Kemi der virker
 • Formelsamling kemi A
 • Fotokemiske reaktioner
 • Bioteknologi A - et overblik
 • Energi - fossile brændstoffer, bioethanol og biodiesel
 • Kemisk termodynamik
 • Spektroskopi - molekylernes fingeraftryk
 • Kost og ernæring

Følgende materiale fra Nucleus ligger under LÆS:

 • I gang med kemi
 • Bioteknologi A

TRÆN

Individuel træning af kernestoffet
Følgende områder af kernestoffet kan trænes i adaptive boost-moduler, hvor eleverne kan arbejde med kernestoffet i deres eget tempo:

 • Godt i gang med kemi
 • Pas på i kemilokalet
 • Grundstoffer og det periodiske system
 • Ioner 
 • Ionforbindelser
 • Molekyler og deres bindinger
 • Molekyler og deres polaritet
 • Mængder og masser
 • Koncentration
 • Syrer og baser 
 • pH for stærke syrer og baser
 • Redoxreaktioner
 • Afstemning af redoxreaktioner
 • Kemisk ligevægt
 • Ikke-stærke syrer og baser
 • Alkaner
 • Alkener, alkyner og cykliske carbonhydrider
 • Stereoisomeri
 • Strukturisomeri
 • Oxoforbindelser

Der er flere boost-moduler på vej til kemi B.

ANVEND

Temaforløb
De temabaserede forløb Kager, Giftmord, Klima og CO₂ samt Cola dækker tilsammen kernestoffet og det supplerende stof på kemi C. Temaforløbene Byg en bro, Tyggegummi, Hovedpinepiller og Konserveringsmidler dækker tilsammen kernestoffet og det supplerende stof på kemi B. 
Ovenstående temaforløb er reviderede udgaver af de tilsvarende temaforløb fra God kemi C og God kemi B. I iPraxisudgaven indeholder forløbene blandt andet korte interaktive videoer med teorigennemgange, hvor eleverne undervejs svarer på spørgsmål og laver små opgaver, der tjekker om de forstår stoffet. Forløbene indeholder desuden opgaver, tests og øvelsesvejledninger.

Temaforløbet Kunst og kemi – rens et maleri kan anvendes både på C- og B-niveau som en praktisk vinkel på stoffet om elektronegativitet, polaritet og opløselighed.

Traditionelle forløb
Forløbet "Syrer og baser" lægger sig tæt op ad kapitel 7: Syre-basereaktioner i Basiskemi C. Det er beriget med bl.a. interaktive videoer, quizzer i grundbogsstoffet, opgaver og eksperimentelt arbejde.

Forløbet Ikke-stærke syrer og baser lægger sig tæt op ad s. 73-92 i Basiskemi B. Det er beriget med bl.a. interaktive videoer, quizzer, opgaver med eksemplariske løsninger, differentierede opgaver og eksperimentelt arbejde.

Ekstramateriale

 • Aurum EKSTRA indeholder øvelsesvejledninger til demonstrationsforsøg og eleveksperimenter samt arbejdsark til de tilsvarende bøger i Aurum-serien.
 • Basiskemi Xperimentér er samlinger af elevøvelser. De hører til de tilsvarende bøger i Basiskemi-serien.
 • Basiskemi Ekstra indeholder notatark, figurer og facitlister til Basiskemi-bøgerme.
Det er på vej...