Fagpakke
Virksomhedsøkonomi B, EUX
Materialer Information Kernestof

LÆS

LÆS - er rygraden i din undervisning og består af en række webBøger og eBøger fra Praxis og samarbejdende forlag. Bøgerne giver dig faglig fordybelse og kan være opslagsværker.

webBog
Virksomhedsøkonomi B EUX Merkantil læreplan 2018
Gå til detaljer
Flyt til favoritmapper
Åbn
eBog+
Virksomhedsøkonomi B og A1 - Lærebog
Gå til detaljer
Flyt til favoritmapper
Åbn
eBog+
Virksomhedsøkonomi B og A1 - Opgavesamling
Gå til detaljer
Flyt til favoritmapper
Åbn
webBog
Ekstramateriale virksomhedsøkonomi B og A1
Gå til detaljer
Flyt til favoritmapper
Åbn
4 materialer ialt
Vis alle

ANVEND

ANVEND – supplerer grundbogsstoffet med anvendelsesorienterede forløb. iPraxisforløb understøtter klasseundervisningen med praksisnære og perspektiverende opgaver og materialer. iPraxisforløb tager udgangspunkt i aktuelle temaer og kernestoffet i faget.

iPraxis
Virksomhedens omverden
Gå til detaljer
Flyt til favoritmapper
Åbn
iPraxis
Planer og budgetter
Gå til detaljer
Flyt til favoritmapper
Åbn
iPraxis
Virksomhedens rapportering
Gå til detaljer
Flyt til favoritmapper
Åbn
iPraxis
Økonomi og logistikstyring
Gå til detaljer
Flyt til favoritmapper
Åbn
iPraxis
Virksomhedens strategi
Gå til detaljer
Flyt til favoritmapper
Åbn
iPraxis
Økonomiske informationer om virksomheden
Gå til detaljer
Flyt til favoritmapper
Åbn
iPraxis
Virksomhedsøkonomi
Gå til detaljer
Flyt til favoritmapper
Åbn
7 materialer ialt
Vis alle
Beskrivelse Bliv klogere på indholdet af fagpakken her.

LÆS

Grundbøger
Virksomhedsøkonomi B er målrettet den merkantile EUX-uddannelse og følger læreplanen til faget Virksomhedsøkonomi. webBogen er inddelt i kapitler, der følger hovedemner og kernestofområder fra bekendtgørelsen:
•    Virksomheden og dens økonomi
- Opstart af virksomhed
- Virksomhed i vækst
•    Rapportering
- Udarbejdelse og præsentation af årsrapporten
- CSR-rapportering
•    Virksomhedsanalyse
- Analyse af virksomhedens CSR-indsats
- Analyse af virksomhedens økonomiske udvikling
- Strategisk analyse af værdiskabelse, konkurrence og vækst
- Udvikling af virksomhedens forretning

I webBogen bliver emner som fx start-up-virksomheden, forretningsmodeller, årsrapporter, CSR, nøgletalsanalyser og vækststrategier gennemgået.

Alle bogens kapitler indeholder praksisnære opgaver, der sætter teorien i spil på forskellig vis. webBogen indeholder en gennemgående case, der har afsæt i virksomheden Matas. Til bogen hører en række iPraxisforløb, som giver mulighed for yderligere træning og fordybelse i webBogens emner.

Trojkas undervisningsmateriale til Virksomhedsøkonomi på HHX- og EUX-uddannelsen, A- og B-niveau er i overensstemmelse med fagplan og vejledning 2017. 

I både lærebøger og tilhørende opgavesamlinger er der lagt vægt på, at eleverne kan anvende IT som en naturlig og integreret del af undervisningen. Opgavernes spørgsmål er formuleret ud fra forskellige taksonomiske niveauer, så opgavernes sværhedsgrad fremstår varieret. Derved afprøves eleverne i deres viden og relevante kompetencer opøves.

Kapitlerne om virksomhedens økonomiske forhold er opdateret i forhold til årsregnskabsloven af 2015.

TRÆN

Individuel træning af kernestoffet
Følgende områder af kernestoffet kan trænes i adaptive boost-moduler, hvor eleverne kan arbejde med stoffet i deres eget tempo:
•    Virksomhedens omkostninger
•    Virksomhedens indtægter
•    Virksomhedens beregnede kapacitetsomkostninger
•    Virksomhedens kapacitetsomkostninger
•    Variable og samlede omkostninger, bruttofortjeneste og avance
•    Dækningsbidrag, saldo, bidrag og nulpunktsberegning

ANVEND

Temaforløb
iPraxisforløbene Virksomhedens omverden, Planer og budgetter, Virksomhedens rapportering, Økonomi og logistikstyring, Virksomhedens strategi og Økonomiske informationer om virksomheden giver eleverne mulighed for at arbejde med de faglige mål i faget ved hjælp af forskellige opgavetyper, der træner kernestoffet og dets begreber.

Det er på vej...