Fagpakke
Kommunikation og it C
Materialer Information Kernestof

LÆS

LÆS - er rygraden i din undervisning og består af en række webBøger og eBøger fra Praxis og samarbejdende forlag. Bøgerne giver dig faglig fordybelse og kan være opslagsværker.

eBog+
Kommunikation og it C
Gå til detaljer
Flyt til favoritmapper
Åbn
1 materialer ialt
Vis alle

TRÆN

TRÆN - støtter den differentierede undervisning. Giver dig adgang til en række træningsforløb via vores banebrydende adaptive læringsværktøj, boost. Du arbejder med dit individuelle læringsforløb og træner huske- og forstå-kvalifikationerne.

boost
Modtager
Gå til detaljer
Flyt til favoritmapper
Åbn
boost
Afsender
Gå til detaljer
Flyt til favoritmapper
Åbn
boost
Indkodning
Gå til detaljer
Flyt til favoritmapper
Åbn
Gå til detaljer
Flyt til favoritmapper
Åbn
Gå til detaljer
Flyt til favoritmapper
Åbn
5 materialer ialt
Vis alle

ANVEND

ANVEND – supplerer grundbogsstoffet med anvendelsesorienterede forløb. iPraxisforløb understøtter klasseundervisningen med praksisnære og perspektiverende opgaver og materialer. iPraxisforløb tager udgangspunkt i aktuelle temaer og kernestoffet i faget.

iPraxis
Produktion af plakater
Gå til detaljer
Flyt til favoritmapper
Åbn
1 materialer ialt
Vis alle
Beskrivelse Bliv klogere på indholdet af fagpakken her.

Fagpakken i Kommunikation og IT C består af en grundbog, et iPraxis-forløb og et antal boost-moduler, hvor eleverne kan træne deres færdigheder i nogle af de grundlæggende fagbegreber. 

LÆS

Grundbog
Grundbogen Kommunikation og IT C dækker fagets kernestof og kan suppleres af andet materiale. Bogen er struktureret efter Laswells udvidede kommunikationsmodel og præsenterer et udvalg af teorier og metoder til afsender, modtager, budskab, indkodning, forskellige typer af kanaler, støj, afkodning og effekt. 

Bogens vægt er lagt på det produktionsorienterede, og teorier og metoder er udvalgt med henblik på at sætte eleverne i stand til at producere kommunikation under inddragelse af høj faglighed. Der perspektiveres løbende til etiske spørgsmål og lægges op til refleksion over de muligheder og udfordringer, som ny informationsteknologi åbner for. 

TRÆN

Individuel træning af kernestoffet
Følgende områder af kernestoffet kan trænes i adaptive boost-moduler, hvor eleverne kan arbejde med stoffet i deres eget tempo:

  • Modtager
  • Afsender
  • Indkodning


ANVEND

Temaforløb
Med afsæt i grundbogens teori og metoder fører iPraxisforløbet Produktion af plakater eleverne igennem et helt produktionsforløb, lige fra analyser af afsender og modtager til det endelige produkt, rapport og oplæg, så fagets eksamensform også introduceres. Forløbet er velegnet til at blive placeret tidligt på skoleåret, da det introducerer eleverne for en lang række grundlæggende begreber. 

Elevernes produktion af en plakat er det centrale i iPraxisforløbet, der samtidig er tilrettelagt omkring varierede aktiviteter og opgavetyper, hvor eleverne har mulighed for at arbejde individuelt eller i grupper, i klasserummet eller på egen hånd. 

Det er på vej...