Fagpakke
Teknologi
Materialer Information Kernestof

LÆS

LÆS - er rygraden i din undervisning og består af en række webBøger og eBøger fra Praxis og samarbejdende forlag. Bøgerne giver dig faglig fordybelse og kan være opslagsværker.

webBog
Teknologi B
Gå til detaljer
Flyt til favoritmapper
Åbn
eBog+
Teknologi - en håndbog
Gå til detaljer
Flyt til favoritmapper
Åbn
eBog+
Menneskeskabt - grundbog i teknologihistorie
Gå til detaljer
Flyt til favoritmapper
Åbn
3 materialer ialt
Vis alle

TRÆN

TRÆN - støtter den differentierede undervisning. Giver dig adgang til en række træningsforløb via vores banebrydende adaptive læringsværktøj, boost. Du arbejder med dit individuelle læringsforløb og træner huske- og forstå-kvalifikationerne.

boost
Teknologi og produktudvikling
Gå til detaljer
Flyt til favoritmapper
Åbn
boost
Den systematiske produktudviklingsmodel
Gå til detaljer
Flyt til favoritmapper
Åbn
2 materialer ialt
Vis alle

ANVEND

ANVEND – supplerer grundbogsstoffet med anvendelsesorienterede forløb. iPraxisforløb understøtter klasseundervisningen med praksisnære og perspektiverende opgaver og materialer. iPraxisforløb tager udgangspunkt i aktuelle temaer og kernestoffet i faget.

iPraxis
Bæredygtighed og miljøvurdering
Gå til detaljer
Flyt til favoritmapper
Åbn
1 materialer ialt
Vis alle
Beskrivelse Bliv klogere på indholdet af fagpakken her.

LÆS
Teknologi B er en grundbog til faget teknologi på htx. Bogen dækker fagets kernestof på B-niveau. Første del af bogen har fokus på elevernes arbejdsproces, herunder gruppearbejde, underviserens rolle, projektplanlægning, informationssøgning og rapportskrivning. Eleverne introduceres for konkrete metoder og værktøjer, bl.a. gruppekontrakt, tidsplan og logbog. 

Anden del af Teknologi B har fokus på den systematiske produktudviklingsmodel. Eleverne føres igennem modellens faser og får et overblik over formålet med de enkelte faser og de arbejdsopgaver, der knytter sig til dem.

Teknologi – en håndbog dækker fagets kernestof både på B- og A-niveau. Bogen giver eleverne et overblik over projektforløbet i teknologi. Bogen har et udbygget leksikon over begreber og metoder.

TRÆN

Individuel træning af kernestoffet
boost-modulerne består af interaktive øvelser, der hjælper eleven til at huske og forstå væsentlige begreber og metoder i faget teknologi B. Eleven får tilrettelagt en individuel læringssti gennem modulet, der baserer sig på elevens niveau, svar og faglige selvtillid.

Moduler:

  • Teknologi og produktudvikling
  • Den systematiske produktudviklingsmodel

ANVEND

Temaforløb
iPraxisforløbet Bæredygtighed og miljøvurdering er lavet til B-niveau, men kan også bruges på C- og A-niveau. Forløbet giver eleverne en indføring i de grundlæggende aspekter af bæredygtighed og arbejdet med miljøvurdering (LCA) som en del af produktudviklingsprocessen i faget teknologi B. Forløbet dækker kernestoffet:

  • Miljøvurdering, vurdering af materialers og produkters påvirkning af miljøet
  • Globale, regionale og lokale miljøeffekter
Det er på vej...