Fagpakke
Engelsk, EUD
Materialer Information Kernestof

LÆS

LÆS - er rygraden i din undervisning og består af en række webBøger og eBøger fra Praxis og samarbejdende forlag. Bøgerne giver dig faglig fordybelse og kan være opslagsværker.
webBog
Engelsk, EUD Merkantil, D-C
Gå til detaljer
Flyt til favoritmapper
Åbn
eBog+
Open Wide
Gå til detaljer
Flyt til favoritmapper
Åbn
eBog+
Mind your own business
Gå til detaljer
Flyt til favoritmapper
Åbn
eBog+
Culture at Hand
Gå til detaljer
Flyt til favoritmapper
Åbn
eBog+
The Magic of Learning
Gå til detaljer
Flyt til favoritmapper
Åbn
5 materialer ialt
Vis alle

TRÆN

TRÆN - støtter den differentierede undervisning. Giver dig adgang til en række træningsforløb via vores banebrydende adaptive læringsværktøj, boost. Du arbejder med dit individuelle læringsforløb og træner huske- og forstå-kvalifikationerne.
boost
Artikler
Gå til detaljer
Flyt til favoritmapper
Åbn
boost
Hjælpeverber
Gå til detaljer
Flyt til favoritmapper
Åbn
Gå til detaljer
Flyt til favoritmapper
Åbn
boost
Pronomener
Gå til detaljer
Flyt til favoritmapper
Åbn
boost
Substantiver
Gå til detaljer
Flyt til favoritmapper
Åbn
boost
Adjektiver og adverbier
Gå til detaljer
Flyt til favoritmapper
Åbn
boost
Kongruens
Gå til detaljer
Flyt til favoritmapper
Åbn
7 materialer ialt
Vis alle

ANVEND

ANVEND – supplerer grundbogsstoffet med anvendelsesorienterede forløb. iPraxisforløb understøtter klasseundervisningen med praksisnære og perspektiverende opgaver og materialer. iPraxisforløb tager udgangspunkt i aktuelle temaer og kernestoffet i faget.
iPraxis
Identity and Culture (Merkantil) (D-C)
Gå til detaljer
Flyt til favoritmapper
Åbn
iPraxis
Youth Culture
Gå til detaljer
Flyt til favoritmapper
Åbn
iPraxis
Engelsk
Gå til detaljer
Flyt til favoritmapper
Åbn
3 materialer ialt
Vis alle
Beskrivelse Bliv klogere på indholdet af fagpakken her.

LÆS

Grundbøger
Engelsk, EUD Merkantil, D-C er et samlet og let tilgængeligt materiale til grundfaget engelsk i erhvervsuddannelsen for detail, handel og event. Bogen indeholder et samlet materiale af tekster med tilhørende opgaver, så det er nemt at gå til for lærere og elever. Teksterne repræsenterer forskellige genrer, og i opgaverne er der lagt vægt på træning af ordforråd samt mundtlig og skriftlig sprogproduktion.

Temabøger
De øvrige bøger i fagpakken giver mulighed for at arbejde med merkantilt orienterede temaer i Mind your own business såvel som med emner centreret omkring kønsidentitet i Unsex me og kulturer i forskellige kontekster i Culture at Hand. Open wide træner både grundlæggende mundtlighed og tekstnær analyse og fortolkning af en bred vifte af genrer: fiktion, sagprosa, de helt nye online genrer, som de sociale medier har bragt ind i vores hverdag, og lyrik i form af amerikansk hiphop, mens The Magic of Learning er en antologi med et varieret udbud af nyere fiktive, ikke-fiktive engelske og amerikanske tekster.

TRÆN

Individuel træning af kernestoffet
Følgende områder af kernestoffet kan trænes i adaptive boost-moduler, hvor eleverne kan arbejde med stoffet i deres eget tempo:
•    Artikler
•    Verber
•    Hjælpeverber – Be, Do og Have
•    Pronomener
•    Substantiver

ANVEND

Temaforløb
I iPraxisforløbet Identity and Culture skal eleverne arbejde med identitet og kultur i national såvel som global sammenhæng. Forløbet omhandler følgende temaer:
•    National and cultural identity
•    Global identity
•    Your life counts (peer pressure)
•    Defining moments and special people
•    Skills and talents
•    Stereotypes
•    Awareness of own culture.

I forløbet Youth Culture er der fokus på udvikling af elevernes personlige og sociale kompetencer - med dannelse og refleksion som omdrejningspunkt. Youth culture omhandler følgende temaer:
•    Body piercing
•    Tattoos
•    Lack of self-confidence
•    Fame
•    Teen suicide
•    Teen depression
•    Gambling
•    Mobile phones
•    The internet
•    Energy drinks and drinking.

Det er på vej...