Fagpakke
Virksomhedsøkonomi C
Materialer Information Kernestof

LÆS

LÆS - er rygraden i din undervisning og består af en række webBøger og eBøger fra Praxis og samarbejdende forlag. Bøgerne giver mulighed for faglig fordybelse og kan bruges som opslagsværker.

webBog
Virksomhedsøkonomi D-C EUD/EUX læreplan 2019
Gå til detaljer
Flyt til favoritmapper
Åbn
eBog+
Erhvervsøkonomi C
Gå til detaljer
Flyt til favoritmapper
Åbn
eBog+
Erhvervsøkonomi C - Opgavesamling
Gå til detaljer
Flyt til favoritmapper
Åbn
3 materialer ialt
Vis alle

TRÆN

TRÆN - støtter den differentierede undervisning. Giver dig adgang til en række træningsforløb via vores banebrydende adaptive læringsværktøj, boost. Du arbejder med dit individuelle læringsforløb og træner huske- og forstå-kvalifikationerne.

boost
Virksomhedstyper og ejerforhold
Gå til detaljer
Flyt til favoritmapper
Åbn
boost
Virksomhedens omkostninger
Gå til detaljer
Flyt til favoritmapper
Åbn
boost
Virksomhedens indtægter
Gå til detaljer
Flyt til favoritmapper
Åbn
boost
Virksomhedens beregnede kapacitetsomkostninger
Gå til detaljer
Flyt til favoritmapper
Åbn
boost
Virksomhedens kapacitetsomkostninger
Gå til detaljer
Flyt til favoritmapper
Åbn
5 materialer ialt
Vis alle

ANVEND

ANVEND – supplerer grundbogsstoffet med anvendelsesorienterede forløb. iPraxisforløb understøtter klasseundervisningen med praksisnære og perspektiverende opgaver og materialer. iPraxisforløb tager udgangspunkt i aktuelle temaer og kernestoffet i faget.

iPraxis
Virksomhedens varer
Gå til detaljer
Flyt til favoritmapper
Åbn
iPraxis
Start din egen virksomhed
Gå til detaljer
Flyt til favoritmapper
Åbn
iPraxis
Anlægsaktiver og afskrivninger
Gå til detaljer
Flyt til favoritmapper
Åbn
iPraxis
Virksomhedsøkonomi
Gå til detaljer
Flyt til favoritmapper
Åbn
4 materialer ialt
Vis alle
Beskrivelse Bliv klogere på indholdet af fagpakken her.

LÆS

Grundbøger
Med fagpakken til virksomhedsøkonomi C får du grundbogen Virksomhedsøkonomi D-C, Trojkas Erhvervsøkonomi C, en række temabaserede undervisningsforløb og et adaptivt træningsværktøj, der tilsammen motiverer og engagerer dine elever i arbejdet med faget. Materialet giver gennem en række praksisnære eksempler en grundig introduktion til faget virksomhedsøkonomi.

Fagpakkens materialer dækker kernestoffet og supplerende stof i virksomhedsøkonomi C. Indholdet i fagpakken er fleksibelt. Du kan sammensætte det, som du vil, tilføje egne materialer eller supplere med film og artikler, som du bruger i din undervisning.

webBogen Virksomhedsøkonomi D-C dækker alle kernestofområderne i 2019-fagbilaget for faget. Bogen er inddelt efter fagets hovedemner:

  • Virksomheden
  • Regnskab
  • Budget
  • Omkostninger
  • Logistik
  • Økonomisystem
  • Økonomisk effektivitet

I bogen bliver emner som fx årsregnskabet, resultat-og likviditetsbudgetter, kalkulationer og ERP-systemet gennemgået. Foruden kernestofområderne indeholder hvert kapitel et afsnit med supplerende stof, der uddyber og perspektiverer kernestoffet, og som bidrager til at undervisningen kan målrettes elevens uddannelsesretning.

Bogen indeholder opgaver til alle emner og er sammensat af en række forskellige opgavetyper, hvor eleverne kan arbejde med de faglige mål på forskellig vis. Desuden er der en tværgående case, som nemt kan tilpasses lokale virksomheder og samtidig tage udgangspunkt i en virksomhed inden for elevens uddannelsesretning.

Trojkas Erhvervsøkonomi C er i overensstemmelse med bekendtgørelse og fagbilag fra 2015. Bogen indeholder derfor en del emner som ikke er pensum i virksomhedsøkonomi, men som kan indgå i tværfaglige projekter. Materialet består af en grundbog og en opgavesamling. Kapitlerne er emneopdelt og dermed velegnet til både holdundervisning og projektorienteret undervisning.

TRÆN

Individuel træning af kernestoffet
Følgende områder af kernestoffet kan trænes i adaptive boost-moduler, hvor eleverne kan arbejde med stoffet i deres eget tempo:

  • Virksomhedstyper og ejerforhold

 

ANVEND

Temaforløb
I iPraxisforløbet Virksomhedens varer arbejder eleverne med køb og salg i en virksomhed, Herunder kommer vi ind på flg. emneområder: varekøb/varesalg, returvarer, dekort, distributionskæden, varekreditorer/varedebitorer, vareforbrug og bruttofortjeneste.

Start din egen virksomhed indeholder opgaver om de mange forhold, man skal have styr på, når man starter egen virksomhed, blandt andet virksomhedens organisation, økonomi ved etablering, salg og kalkulation, løn og personale, og hvordan man gør sin virksomhed klar til fremtiden.

I Anlægsaktiver og afskrivninger arbejder eleverne med anlægsaktiver: Hvordan bogfører man køb af anlægsaktiver, hvad med værditabet og hvordan finder man aktivets bogførte værdi? De får også opfrisket metoderne til at beregne de årlige afskrivninger.

Det er på vej...