Fagpakke
EUD Afsætning
Materialer Information Kernestof

LÆS

LÆS - er rygraden i din undervisning og består af en række webBøger og eBøger fra Praxis og samarbejdende forlag. Bøgerne giver dig faglig fordybelse og kan være opslagsværker.

webBog
Afsætning D-C EUD/EUX, 3. udgave
Gå til detaljer
Flyt til favoritmapper
Åbn
eBog+
Afsætning C
Gå til detaljer
Flyt til favoritmapper
Åbn
eBog+
Afsætning C - Metode, cases og opgaver
Gå til detaljer
Flyt til favoritmapper
Åbn
webBog
Ekstramateriale til Afsætning C
Gå til detaljer
Flyt til favoritmapper
Åbn
4 materialer ialt
Vis alle

TRÆN

TRÆN - støtter den differentierede undervisning. Giver dig adgang til en række træningsforløb via vores banebrydende adaptive læringsværktøj, boost. Du arbejder med dit individuelle læringsforløb og træner huske- og forstå-kvalifikationerne.

boost
Segmentering og målgruppevalg
Gå til detaljer
Flyt til favoritmapper
Åbn
boost
Virksomhedsforståelse
Gå til detaljer
Flyt til favoritmapper
Åbn
boost
Markedsformer
Gå til detaljer
Flyt til favoritmapper
Åbn
boost
Købsbeslutningsprocessen på B2C-markedet
Gå til detaljer
Flyt til favoritmapper
Åbn
4 materialer ialt
Vis alle

ANVEND

ANVEND – supplerer grundbogsstoffet med anvendelsesorienterede forløb. iPraxisforløb understøtter klasseundervisningen med praksisnære og perspektiverende opgaver og materialer. iPraxisforløb tager udgangspunkt i aktuelle temaer og kernestoffet i faget.

iPraxis
Personligt salg og virksomheden
Gå til detaljer
Flyt til favoritmapper
Åbn
iPraxis
Viral markedsføring
Gå til detaljer
Flyt til favoritmapper
Åbn
iPraxis
Afsætning
Gå til detaljer
Flyt til favoritmapper
Åbn
3 materialer ialt
Vis alle
Beskrivelse Bliv klogere på indholdet af fagpakken her.

Med fagpakken til afsætning C får du en stærk grundbog til Afsætning D-C, Trojkas Afsætning C, en række temabaserede undervisningsforløb og et adaptivt træningsværktøj, der tilsammen motiverer og engagerer dine elever i arbejdet med faget. Materialet giver gennem en række praksisnære eksempler en grundig introduktion til det samfundsvidenskabelige fag afsætning.

Fagpakkens materialer dækker kernestoffet og supplerende stof i afsætning C. Indholdet i fagpakken er fleksibelt. Du kan sammensætte det, som du vil, tilføje egne materialer eller supplere med film og artikler, som du bruger i din undervisning.

LÆS

Grundbøger
webBogen Afsætning D-C dækker alle kernestofområderne i 2019-fagbilaget for faget. Bogen er inddelt efter fagets hovedemner:

  • Virksomhedsforståelse
  • Efterspørgsel
  • Udbud
  • Marketingmix
  • Service og kundebetjening

I bogen bliver emner som fx forretningsmodeller, købe- og e-handelsloven, livsstilsmodeller, segmentering og online markedsføring gennemgået. Foruden kernestofområderne indeholder hvert kapitel et afsnit med supplerende stof, der uddyber og perspektiverer kernestoffet og som bidrager til at undervisningen kan målrettes elevens uddannelsesretning.

Bogen indeholder opgaver til alle emner og er sammensat af en række forskellige opgavetyper, hvor eleverne kan arbejde med de faglige mål på forskellig vis. Desuden er der en tværgående case, som nemt kan tilpasses lokale virksomheder og samtidig tage udgangspunkt i en virksomhed inden for elevens uddannelsesretning. hvor eleverne kan arbejde med bogens emner i en praksisnær sammenhæng.

Afsætning D-C indeholder podcasts, som kan bruges, når eleven er på farten, og hvis eleven foretrækker at lytte og lære som en del af forberedelsen til undervisningen. Som underviser kan podcastene bruges som en introduktion til eller afrunding på et emne og dermed frigive tid til mere dialogiske aktiviteter med eleverne.

Trojkas undervisningsmateriale til afsætning C er i overensstemmelse med bekendtgørelse og fagbilag fra 2015. Det omfatter:

  • Grundbog
  • Metode, cases og opgaver
  •  E-læringsmateriale

Afsætning C tager udgangspunkt i aktuelle og virkelighedsnære eksempler med danske og internationale virksomheder. Opgavebogen tilgodeser forskellige læringsstile og variation i undervisningen med forskellige opgavetyper. Strukturen i opgavebogen følger grundbogens indhold og øges i sværhedsgrad i hvert kapitel. Opgaverne lægger op til mundtlig og skriftlig besvarelse samt diskussioner.

webBogen med ekstramaterialer er et supplement til bogen. Den indeholder PowerPoints med bogens figurer og vejledende løsninger til opgavesamlingen.

TRÆN

Individuel træning af kernestoffet
Følgende områder af kernestoffet kan trænes i adaptive boost-moduler, hvor eleverne kan arbejde med stoffet i deres eget tempo:

  • Markedsføring og reklame
  • Segmentering og målgruppevalg

ANVEND

Temaforløb
I iPraxisforløbene arbejder eleverne med personligt salg og viral markedsføring.

Forløbet Personligt salg og virksomheden handler om det personlige salg og virksomheden, dens omverden og markedet. I forløbet kommer vi ind på følgende emneområder: Personligt salg, Virksomhedens idé, koncept og konkurrenceforhold samt Omverden og markedsanalysen. Forløbet taget udgangspunkt i webBogen og bruger flere af opgaverne herfra i en elektronisk version. Foruden de faglige målpinde arbejdes der i dette forløb med de merkantile metakompetencer forretningsforståelse og dataindsamling og -behandling.

Overordnet handler forløbet Viral markedsføring om betydningen af denne type markedsføring. Forløbet kommer ind på valg af medie, målgruppe og virkemidler i kampagner og slutter med, at eleverne selv producerer en viral markedsføringsvideo. Forløbet omhandler emner fra hhv. F-, E-, D- og C-niveauerne.

Det er på vej...