Fagpakke
Erhvervsinformatik C
Materialer Information Kernestof

LÆS

LÆS - er rygraden i din undervisning og består af en række webBøger og eBøger fra Praxis og samarbejdende forlag. Bøgerne giver dig faglig fordybelse og kan være opslagsværker.

webBog
Erhvervsinformatik F-C
Gå til detaljer
Flyt til favoritmapper
Åbn
1 materialer ialt
Vis alle

TRÆN

TRÆN - støtter den differentierede undervisning. Giver dig adgang til en række træningsforløb via vores banebrydende adaptive læringsværktøj, boost. Du arbejder med dit individuelle læringsforløb og træner huske- og forstå-kvalifikationerne.

boost
Big data og kunstig intelligens
Gå til detaljer
Flyt til favoritmapper
Åbn
boost
Bits, bytes og lidt historie
Gå til detaljer
Flyt til favoritmapper
Åbn
boost
It-sikkerhed
Gå til detaljer
Flyt til favoritmapper
Åbn
3 materialer ialt
Vis alle

ANVEND

ANVEND – supplerer grundbogsstoffet med anvendelsesorienterede forløb. iPraxisforløb understøtter klasseundervisningen med praksisnære og perspektiverende opgaver og materialer. iPraxisforløb tager udgangspunkt i aktuelle temaer og kernestoffet i faget.

iPraxis
Analyse af TimeMap. Et digitalt artefakt
Gå til detaljer
Flyt til favoritmapper
Åbn
iPraxis
Erhvervsinformatik
Gå til detaljer
Flyt til favoritmapper
Åbn
2 materialer ialt
Vis alle
Beskrivelse Bliv klogere på indholdet af fagpakken her.

LÆS

Grundbog
webBogen Erhvervsinformatik F-C er bygget op om kernestoffet, som det er beskrevet i fagbilaget Erhvervsinformatik. I bogens første tre kapitler præsenteres eleven for kompetenceområderne:

  • Digital myndiggørelse
  • Erhvervsrettet digital udvikling
  • Teknologisk handleevne og computationel tankegang.

Bogens sidste kapitel, Fire designprocesser, indeholder forslag til fire længere undervisningsforløb, der går på tværs af de tre kompetenceområder.

Hvert kapitel er inddelt i underafsnit, som omhandler fagets kompetenceområder. Emner så som analyse af et digitalt artefakt, sikkerhed og adfærd, brugsstudier, designprocesser, programmering samt data og databaser bliver gennemgået. For at udfolde kendskabet til digitale artefakter indenfor en række forskellige brancher præsenteres eleven løbende for forskellige personas. 

Erhvervsinformatik F-C indeholder en række praksisnære opgaver, der støtter eleven i at opnå kompetencer til, at kunne vurdere digitale teknologier, deres anvendelse, potentialer og konsekvenser i en erhvervsfaglig sammenhæng. Gennem løsning af bogens opgaver kan eleven dokumentere sin faglige udvikling i en arbejdsportfolio.

TRÆN

Individuel træning af kernestoffet
Følgende områder af kernestoffet kan trænes i adaptive boost-moduler, hvor eleverne kan arbejde med stoffet i deres eget tempo:

  • Big data og kunstig intelligens
  • Bits, bytes og lidt historie
  • It-sikkerhed

Anvend

Temaforløb
iPraxisforløbet Analyse af TimeMap. Et digitalt artefakt træner eleverne i at kunne gennemføre en analyse af et erhvervsrettet digitalt artefakt. I forløbet arbejder eleverne bl.a. med øvelser, opgaver, quiz etc., der kan indgå i elevernes præsentationsportfolio.

Det er på vej...