Fagpakke
Materialer Information Kernestof

LÆS

webBogen Sternstunden in Österreich sætter fokus på Østrig som sprog- og kulturområde. Bogen lægger vægt på oparbejdning af ordforråd og træning af fri mundtlighed. Grundbogen Ein neuer Anfang er et overgangsmateriale, der skaber sammenhæng mellem tyskfaget i grundskolen og fortsættertysk i gymnasiet. I grundgrammatikken Melde dich mal arbejder eleven aktivt med grammatikken. LÆS-delen indeholder desuden udgivelserne Junge Stimmen aus Deutschland, Kultur und Wirtschaft samt Sprogbogen til tysk

webBog
Sternstunden in Österreich
Gå til detaljer
Flyt til favoritmapper
Åbn
eBog+
Ein neuer Anfang
Gå til detaljer
Flyt til favoritmapper
Åbn
eBog+
Melde dich mal!
Gå til detaljer
Flyt til favoritmapper
Åbn
eBog+
Junge Stimmen aus Deutschland
Gå til detaljer
Flyt til favoritmapper
Åbn
eBog+
Kultur und Wirtschaft
Gå til detaljer
Flyt til favoritmapper
Åbn
eBog+
Sprogbogen til tysk
Gå til detaljer
Flyt til favoritmapper
Åbn
6 materialer ialt
Vis alle

TRÆN

boost-modulerne består af interaktive øvelser, der hjælper eleven til at huske og forstå den tyske grammatik. Systemet er adaptivt og tilrettelægger en individuel læringssti for eleven på grundlag af elevens svar og faglige selvtillid. Modulerne har fokus på artikler, regelmæssige verber, hjælpeverber, modalverber, personlige pronominer, relative pronominer, possessive pronominer og ordstilling i ledsætninger.  

boost
Artikler
Gå til detaljer
Flyt til favoritmapper
Åbn
boost
Hjælpeverber
Gå til detaljer
Flyt til favoritmapper
Åbn
boost
Modalverber
Gå til detaljer
Flyt til favoritmapper
Åbn
boost
Ordstilling i ledsætninger
Gå til detaljer
Flyt til favoritmapper
Åbn
boost
Personlige pronominer
Gå til detaljer
Flyt til favoritmapper
Åbn
boost
Possessive pronominer
Gå til detaljer
Flyt til favoritmapper
Åbn
boost
Regelmæssige verber
Gå til detaljer
Flyt til favoritmapper
Åbn
boost
Relative pronominer
Gå til detaljer
Flyt til favoritmapper
Åbn
8 materialer ialt
Vis alle

ANVEND

Undervisningsforløbet SoMe und du tager udgangspunkt i elevernes egen virkelighed og klæder dem på til at kunne tale på tysk om egne vaner og forbrug af sociale medier. Emnerne er bl.a. onlinefællesskaber, sund brug af sociale medier, digital etik og tyske influencere. I forløbet arbejder eleverne med både mundtlighed og skriftlighed.  

iPraxis
SoMe und du
Gå til detaljer
Flyt til favoritmapper
Åbn
1 materialer ialt
Vis alle
Beskrivelse Bliv klogere på indholdet af fagpakken her.

Fagpakken til tysk dækker alle dele af kernestoffet i faget. Fagpakken indeholder grund- og temabøger, adaptive træningsmoduler, der hjælper eleverne til at huske og forstå tysk grammatik samt undervisningsforløb, der giver eleverne mulighed for at arbejde med det tyske sprog i praksis. Du kan altid redigere din fagpakke og tilføje materialer.

Det er på vej...