Fagpakke
Erhvervsjura
Materialer Information Kernestof

LÆS

LÆS - er rygraden i din undervisning og består af en række webBøger og eBøger fra Praxis og samarbejdende forlag. Bøgerne giver dig faglig fordybelse og kan være opslagsværker.

webBog
Erhvervsjura C og B
Gå til detaljer
Flyt til favoritmapper
Åbn
webBog
Business Law
Gå til detaljer
Flyt til favoritmapper
Åbn
2 materialer ialt
Vis alle

TRÆN

TRÆN - støtter den differentierede undervisning. Giver dig adgang til en række træningsforløb via vores banebrydende adaptive læringsværktøj, boost. Du arbejder med dit individuelle læringsforløb og træner huske- og forstå-kvalifikationerne.

boost
Danske retskilder og juridisk metode
Gå til detaljer
Flyt til favoritmapper
Åbn
boost
Erstatning uden for kontrakt
Gå til detaljer
Flyt til favoritmapper
Åbn
boost
Forsikringsret
Gå til detaljer
Flyt til favoritmapper
Åbn
boost
Aftaleret
Gå til detaljer
Flyt til favoritmapper
Åbn
boost
Handelskøb
Gå til detaljer
Flyt til favoritmapper
Åbn
5 materialer ialt
Vis alle

ANVEND

ANVEND – supplerer grundbogsstoffet med anvendelsesorienterede forløb. iPraxisforløb understøtter klasseundervisningen med praksisnære og perspektiverende opgaver og materialer. iPraxisforløb tager udgangspunkt i aktuelle temaer og kernestoffet i faget.

iPraxis
Juridisk metode
Gå til detaljer
Flyt til favoritmapper
Åbn
iPraxis
Erhvervsjura
Gå til detaljer
Flyt til favoritmapper
Åbn
iPraxis
Ekstramateriale til Erhvervsjura C - Trojka
Gå til detaljer
Flyt til favoritmapper
Åbn
iPraxis
Ekstramateriale til Erhvervsjura B - Trojka
Gå til detaljer
Flyt til favoritmapper
Åbn
4 materialer ialt
Vis alle
Beskrivelse Bliv klogere på indholdet af fagpakken her.

LÆS

Grundbog
Grundbogen Erhvervsjura C & B, er en revideret udgave af Trojkas velkendte bøger Erhvervsjura C og B, der samler og integrerer teori, opgaver, cases i en udgivelse.  

Andre bøger 

 • Business Law, Erhvervsjura C&B oversat til engelsk
 • Erhvervsjura C, 1. udgave udgivet af Trojka 
 • Erhvervsjura C, Cases og opgaver, 1. udgave udgivet af Trojka
 • Ekstramateriale til Erhvervsjura C 
 • Erhvervsjura B, 1. udgave udgivet af Trojka 
 • Erhvervsjura B, Cases og opgaver, 1. udgave udgivet af Trojka 
 • Ekstramateriale til Erhvervsjura B 

TRÆN

Individuel træning af kernestoffet
Følgende områder af emnerne fra bogen kan trænes i adaptive boost-moduler, hvor eleverne kan arbejde med stoffet i deres eget tempo:  

 • Danske retskilder og juridiske metode
 • Erstatning uden for kontrakt
 • Forsikringsret
 • Aftaleret
 • Handelskøb

ANVEND 

Temaforløb
I iPraxisforløbet  Juridisk metode arbejder eleverne med at blive fortrolige med den juridiske metode. Forløbet er sat til at vare et eller to moduler og består af en række interaktive opgaver, eleverne skal løse for at tilegne sig metoden.  

Det er på vej...