Fagpakke
Matematik, STX
Materialer Information Kernestof

LÆS

LÆS - er rygraden i din undervisning og består af webBøger og eBøger fra Praxis og samarbejdende forlag. Bøgerne giver dig faglig fordybelse og kan være opslagsværker.

eBog+
Kernestof Mat1, stx
Gå til detaljer
Flyt til favoritmapper
Åbn
eBog+
Hvad er matematik? 1
Gå til detaljer
Flyt til favoritmapper
Åbn
eBog+
Matematikhåndbogen
Gå til detaljer
Flyt til favoritmapper
Åbn
eBog+
Kernestof Mat2, stx
Gå til detaljer
Flyt til favoritmapper
Åbn
eBog+
Hvad er matematik? 2
Gå til detaljer
Flyt til favoritmapper
Åbn
eBog+
Diskret matematik. Et forløb i grafteori
Gå til detaljer
Flyt til favoritmapper
Åbn
eBog+
Kernestof Mat3, stx
Gå til detaljer
Flyt til favoritmapper
Åbn
eBog+
Hvad er matematik? 3
Gå til detaljer
Flyt til favoritmapper
Åbn
eBog+
Matematik i middelalderen
Gå til detaljer
Flyt til favoritmapper
Åbn
eBog+
Hvad er matematik? 1, opgavebog
Gå til detaljer
Flyt til favoritmapper
Åbn
eBog+
Hvad er matematik? 2, opgavebog
Gå til detaljer
Flyt til favoritmapper
Åbn
eBog+
Hvad er matematik? 3 - Opgavebog
Gå til detaljer
Flyt til favoritmapper
Åbn
eBog+
BasisMatematik. Grundforløbet
Gå til detaljer
Flyt til favoritmapper
Åbn
eBog+
Hvad er matematik? Grundforløbet
Gå til detaljer
Flyt til favoritmapper
Åbn
eBog+
Modellering, Simulering og Databehandling med FPro3
Gå til detaljer
Flyt til favoritmapper
Åbn
15 materialer ialt
Vis alle

TRÆN

TRÆN - støtter den differentierede undervisning. Giver dig adgang til en række træningsforløb via vores banebrydende adaptive læringsværktøj, boost. Du arbejder med dit individuelle læringsforløb og træner huske- og forstå-kvalifikationerne.

boost
Andengradspolynomier del 1-3
Gå til detaljer
Flyt til favoritmapper
Åbn
boost
Binomialfordelingen
Gå til detaljer
Flyt til favoritmapper
Åbn
boost
Brøkregning
Gå til detaljer
Flyt til favoritmapper
Åbn
boost
Deskriptiv statistik del 1-3
Gå til detaljer
Flyt til favoritmapper
Åbn
boost
Differentialregning del 1-3
Gå til detaljer
Flyt til favoritmapper
Åbn
boost
Eksponentielle funktioner del 1-3
Gå til detaljer
Flyt til favoritmapper
Åbn
boost
Funktionsteori del 1-2
Gå til detaljer
Flyt til favoritmapper
Åbn
boost
Kombinatorik
Gå til detaljer
Flyt til favoritmapper
Åbn
boost
Lineære funktioner
Gå til detaljer
Flyt til favoritmapper
Åbn
boost
Logaritmer
Gå til detaljer
Flyt til favoritmapper
Åbn
boost
Potensfunktioner
Gå til detaljer
Flyt til favoritmapper
Åbn
boost
Potensregning
Gå til detaljer
Flyt til favoritmapper
Åbn
boost
Procentregning
Gå til detaljer
Flyt til favoritmapper
Åbn
boost
Sandsynlighedsregning
Gå til detaljer
Flyt til favoritmapper
Åbn
boost
Vektor i planen del 1-4
Gå til detaljer
Flyt til favoritmapper
Åbn
boost
Finansiel regning del 1-2
Gå til detaljer
Flyt til favoritmapper
Åbn
16 materialer ialt
Vis alle

ANVEND

ANVEND – supplerer grundbogsstoffet med anvendelsesorienterede forløb. iPraxisforløb understøtter klasseundervisningen med praksisnære og perspektiverende opgaver og materialer. iPraxisforløb tager udgangspunkt i aktuelle temaer og kernestoffet i faget.

iPraxis
Eksponentiel vækst: Ris, renter og radioaktivitet
Gå til detaljer
Flyt til favoritmapper
Åbn
website
Træk virksomhederne ind i undervisningen
Gå til detaljer
Flyt til favoritmapper
Åbn
website
10 danske matematikere - 10 matematiske fortællinger
Gå til detaljer
Flyt til favoritmapper
Åbn
3 materialer ialt
Vis alle
Beskrivelse Bliv klogere på indholdet af fagpakken her.

LÆS

Grundbøger
Grundbogsserierne Hvad er matematik? og Kernestof præsenterer kernestoffet i matematik C, B og A med forskellig fokus og didaktisk tilgang. Du kan vælge at bruge den ene serie eller kombinere dem, som det passer ind i din undervisning.

Andre bøger

 • BasisMatematik - Grundforløbet
 • Matematik i middelalderen
 • Diskret matematik
 • Matematikhåndbogen
 • Modellering, simulering og databehandling med FPro3 (Fysikforlaget)

TRÆN

Individuel træning af kernestoffet
Følgende områder af kernestoffet kan trænes i adaptive boostmoduler, hvor eleverne kan arbejde med stoffet i deres eget tempo:

 • Andengradspolynomier del 1-3 
 • Binomialfordelingen
 • Brøkregning 
 • Deskriptiv statistik 1-3
 • Differentialregning del 1-3
 • Eksponentielle funktioner del 1-3
 • Funktionsteori del 1-2
 • Kombinatorik
 • Lineære funktioner 
 • Logaritmer
 • Potensfunktioner
 • Potensregning 
 • Procentregning
 • Vektor i planen del 1-4
 • Sandsynlighedsregning

ANVEND

Temaforløb
iPraxisforløbet Eksponentiel vækst: Ris, renter og radioaktivitet lader eleverne arbejde med emnet eksponentielle funktioner, med udgangspunkt i eksempler udenfor matematikken, så de bliver fortrolige med eksponentiel vækst og karakteristiske egenskaber ved eksponentielle funktioner.

Forløbet indeholder selvrettende quizzer, forumopgaver, hvor eleverne skal forholde sig til hinandens svar, og arbejdsspørgsmål, der træner elevernes evne til at formulere sig mundtligt i matematik.

Det er på vej...