Fagpakke
AP - Latin og almen
Materialer Information Kernestof

LÆS

LÆS - er rygraden i din undervisning og består af en række webBøger og eBøger fra Praxis og samarbejdende forlag. Bøgerne giver dig faglig fordybelse og kan være opslagsværker.

webBog
Sprogets DNA - 13 videoer om grammatik til AP
Gå til detaljer
Flyt til favoritmapper
Åbn
1 materialer ialt
Vis alle

TRÆN

TRÆN - støtter den differentierede undervisning. Giver dig adgang til en række træningsforløb via vores banebrydende adaptive læringsværktøj, boost. Du arbejder med dit individuelle læringsforløb og træner huske- og forstå-kvalifikationerne.

Gå til detaljer
Flyt til favoritmapper
Åbn
boost
Sætningsled 1
Gå til detaljer
Flyt til favoritmapper
Åbn
boost
Sætningsled 2
Gå til detaljer
Flyt til favoritmapper
Åbn
boost
Ordklassen substantiver
Gå til detaljer
Flyt til favoritmapper
Åbn
4 materialer ialt
Vis alle

ANVEND

ANVEND – supplerer grundbogsstoffet med anvendelsesorienterede forløb. iPraxisforløb understøtter klasseundervisningen med praksisnære og perspektiverende opgaver og materialer. iPraxisforløb tager udgangspunkt i aktuelle temaer og kernestoffet i faget.

iPraxis
Din latin
Gå til detaljer
Flyt til favoritmapper
Åbn
1 materialer ialt
Vis alle
Beskrivelse Bliv klogere på indholdet af fagpakken her.

AP – Latin og almen

Fagpakken til AP indeholder et komplet materiale til AP-Latin, en almen introduktion til grammatik, syntaks og morfologi inklusive opgaver samt interaktive moduler, hvor eleverne på egen hånd kan træne deres grundlæggende viden og færdigheder inden for emner som sætningsled, ordklassen substantiver samt latinske verber. Fagpakken vil løbende blive udbygget med materialer til både AP-Latin og AP-Almen. 

LÆS
Sprogets DNA – 13 videoer om grammatik til AP er en introduktion til syntaks og morfologi. Den er tilrettelagt som videopræsentationer af grammatiske emner, der både giver eleverne indsigt i sprogets opbygning og grundlæggende værktøjer til sætningsanalyse. Videoerne er bygget op omkring en progressiv læringssti og en stilladseret didaktik. Målet er at vække elevernes sprogfornemmelse og lyst til at deltage. Efter hvert emne kan eleverne finde øvelser, der træner dem i de grammatiske begreber, de er blevet præsenteret for i videoen. 

TRÆN
En række interaktive, adaptive moduler giver eleverne mulighed for at arbejde med grammatik i deres eget tempo, så de husker og forstår væsentlige begreber inden for morfologi og syntaks.
Fagpakken indeholder modulerne:

  • Sætningsled 1 (almen)
  • Sætningsled 2 (almen)
  • Ordklassen substantiver (almen)
  • Verber (latin)

ANVEND
iPraxisforløbet Din latin kommer omkring de latinfaglige mål og kombinerer sproglige og kulturhistoriske emner inden for tre overordnede temaer:

Hvem var romerne? behandler aspekter af de antikke romeres dagligliv og identiteter samtidig med at der arbejdes med de vigtigste ordklasser og deres kendetegn; De magtfulde kejsere handler primært om Julius Cæsar, Augustus og Livia, og der er samtidig fokus på sætningsanalyse, kasus og ledfunktion; Myter introducerer til de romerske guder og genfortæller tre myter på dansk og simpelt latin, hvor eleverne kan træne forholdet mellem morfologi, syntaks og oversættelse.

Gennem det parallelle arbejde mellem sprog og kultur kommer forløbet også omkring sproghistorie, ordforråd, orddannelse og oversættelse, der giver muligheder for at knytte latindelen til almendelen af AP.

Grundige lærertips til forløbets enkelte dele giver inspiration til, hvordan der kan arbejdes med materialet. 

Det er på vej...