Fagpakke
Almen sprogforståelse - første del
Materialer Information Kernestof

LÆS

LÆS - er rygraden i din undervisning og består af en række webBøger og eBøger fra Praxis og samarbejdende forlag. Bøgerne giver dig faglig fordybelse og kan være opslagsværker.

webBog
Sprogets DNA - 13 videoer om grammatik til AP
Gå til detaljer
Flyt til favoritmapper
Åbn
1 materialer ialt
Vis alle

TRÆN

TRÆN - støtter den differentierede undervisning. Giver dig adgang til en række træningsforløb via vores banebrydende adaptive læringsværktøj, boost. Du arbejder med dit individuelle læringsforløb og træner huske- og forstå-kvalifikationerne.

Gå til detaljer
Flyt til favoritmapper
Åbn
boost
Sætningsled 1
Gå til detaljer
Flyt til favoritmapper
Åbn
boost
Sætningsled 2
Gå til detaljer
Flyt til favoritmapper
Åbn
3 materialer ialt
Vis alle

ANVEND

ANVEND – supplerer grundbogsstoffet med anvendelsesorienterede forløb. iPraxisforløb understøtter klasseundervisningen med praksisnære og perspektiverende opgaver og materialer. iPraxisforløb tager udgangspunkt i aktuelle temaer og kernestoffet i faget.

iPraxis
Din latin
Gå til detaljer
Flyt til favoritmapper
Åbn
1 materialer ialt
Vis alle
Beskrivelse Bliv klogere på indholdet af fagpakken her.

Fagpakke AP – første del

Første del af fagpakken til AP indeholder grundbogens centrale afsnit om grammatik, et iPraxisforløb til latin og boost-moduler til både latin og almendelen, hvor eleverne kan træne deres færdigheder i sætningsled. En bred vifte af materialer vil være færdigudviklede i foråret 2023, hvor fagpakken vil være fuldt dækkende i forhold til AP-undervisningen. 

LÆS
Sprogets DNA – 13 videoer om grammatik til AP er første del af webBogen, der introducerer til syntaks og morfologi. Den er tilrettelagt som videopræsentationer af grammatiske emner, der både giver eleverne indsigt i sprogets opbygning og grundlæggende værktøjer til sætningsanalyse. Videoerne er bygget op omkring en progressiv læringssti og en stilladseret didaktik, og målet med materialet er at vække elevernes sprogfornemmelse og lyst til at deltage. Efter hver videopræsentation kan eleverne finde øvelser, der træner dem i de grammatiske emner og begreber, de er blevet præsenteret for i videoen. Sprogets DNA udvides i 2023 med tilsvarende materiale om sproghistorie, pragmatik m.m., så materialet samlet dækker læreplanens krav. 

TRÆN
En række interaktive, adaptive moduler giver eleverne mulighed for at arbejde med syntaks i deres eget tempo, så de husker og forstår væsentlige grammatiske emner. Fagpakken indeholder allerede nu boost-moduler til både latin og almendelen i forløbet. Listen af emner vil løbende blive udvidet. I latin kan eleverne træne verbernes grundlæggende bøjning og funktion. I almendelen Sætningsled 1 og Sætningsled 2 kan eleverne træne:
•    Verballed
•    Subjekt 
•    Direkte objekt 
•    Indirekte objekt
•    Subjektsprædikat
•    Adverbialled 


ANVEND
iPraxisforløbet ’De magtfulde kejsere’ udgør første del af Din Latin og består af fem sektioner, der hver har både et sprogligt og et kulturhistorisk element. Sektionerne indeholder tekster og opgaver, som introducerer hver sin type verbum (kopulaverber, transitive verber og intransitive verber). Parallelt hermed handler hver sektion om henholdsvis Augustus, Julius Cæsar og Livia. Samtidig er der tekster og opgaver, som handler om sproghistorie med fokus på det politiske ordforråd, der stammer fra græsk og latin. 

En grundig lærervejledning giver inspiration til, hvordan der kan arbejdes med materialet. 

Det er på vej...