Fagpakke
Erhvervsøkonomi
Materialer Information Kernestof

LÆS

LÆS - er rygraden i din undervisning og består af en række webBøger og eBøger fra Praxis og samarbejdende forlag. Bøgerne giver dig faglig fordybelse og kan være opslagsværker.

webBog
Rundt om virksomheden. Grundbog i erhvervsøkonomi C
Gå til detaljer
Flyt til favoritmapper
Åbn
1 materialer ialt
Vis alle

TRÆN

TRÆN - støtter den differentierede undervisning. Giver dig adgang til en række træningsforløb via vores banebrydende adaptive læringsværktøj, Boost. Du arbejder med dit individuelle læringsforløb og træner huske- og forstå-kvalifikationerne.

boost
Virksomheden
Gå til detaljer
Flyt til favoritmapper
Åbn
boost
Virksomhedsforståelse og markedsformer
Gå til detaljer
Flyt til favoritmapper
Åbn
boost
Omverdensmodellen og PESTEL
Gå til detaljer
Flyt til favoritmapper
Åbn
boost
SWOT- og TOWS-analyse
Gå til detaljer
Flyt til favoritmapper
Åbn
boost
Segmentering og målgruppevalg
Gå til detaljer
Flyt til favoritmapper
Åbn
boost
Kundernes købsadfærd - B2C
Gå til detaljer
Flyt til favoritmapper
Åbn
boost
Lederroller og ledelsesformer
Gå til detaljer
Flyt til favoritmapper
Åbn
7 materialer ialt
Vis alle

ANVEND

ANVEND – supplerer grundbogsstoffet med anvendelsesorienterede forløb. iPraxis-forløb understøtter klasseundervisningen med praksisnære og perspektiverende opgaver og materialer. iPraxis-forløb tager udgangspunkt i aktuelle temaer og kernestoffet i faget.

iPraxis
Tæt på Tivoli. Klar til eksamen
Gå til detaljer
Flyt til favoritmapper
Åbn
iPraxis
Ledelse af virksomheden
Gå til detaljer
Flyt til favoritmapper
Åbn
2 materialer ialt
Vis alle
Forfattere Her kan du se de forfattere, som har bidraget til indholdet i denne fagpakke.
Beskrivelse Bliv klogere på indholdet af fagpakken her.

LÆS
Rundt om virksomheden. Grundbog i erhvervsøkonomi C er målrettet undervisningen på STX, HF og HTX. Bogens 13 kapitler dækker alle emner inden for kernestoffet og afsluttes med praksisnære opgaver inddelt efter emne. De i alt mere end 100 opgaver sætter teorien i spil og træner eleven i at perspektivere kernestoffet. 

TRÆN
Følgende emneområder kan trænes i adaptive boost-moduler, hvor eleverne arbejder med stoffet i deres eget tempo: 

  • Virksomhedsforståelse og markedsformer 
  • Omverdensmodellen og PESTEL 
  • SWOT- og TOWS-analyse
  • Segmentering og målgruppevalg 
  • Kundernes købsadfærd - B2C
  • Lederroller og ledelsesformer

 

ANVEND
Temaforløbet Tæt på Tivoli. Klar til eksamen er målrettet undervisning på C-niveau og kan anvendes som en gennemgående case i løbet af undervisningsåret eller som et eksamenstræningsforløb. Forløbet inddrager fagets fem kernestofområder samt det valgfrie kernestofområde bæredygtighed med fokus på CSR. Forløbet indeholder seks hovedopgaver fordelt på seks sektioner. I forløbet bliver der sat fokus på corona-pandemiens konsekvenser for oplevelsesbranchen.

Temaforløbet Ledelse af virksomheden er et interaktivt og didaktiseret forløb, der stiller skarpt på kernestofområdet ledelsesteori. Gennem en række små videointerviews med Andreas von der Heide, co-founder af Les Deux, skal eleverne arbejde med emner som den gode leder, trivsel, motivation af medarbejdere samt virksomhedskultur.

Det er på vej...