Fagpakke
Idéhistorie
Materialer Information Kernestof

LÆS

LÆS - er rygraden i din undervisning og består af en række webBøger og eBøger fra Praxis og samarbejdende forlag. Bøgerne giver dig faglig fordybelse og kan være opslagsværker.

webBog
Ind i idéhistorie
Gå til detaljer
Flyt til favoritmapper
Åbn
webBog
Mennesket i landskabet
Gå til detaljer
Flyt til favoritmapper
Åbn
2 materialer ialt
Vis alle

TRÆN

TRÆN - støtter den differentierede undervisning. Giver dig adgang til en række træningsforløb via vores banebrydende adaptive læringsværktøj, boost. Du arbejder med dit individuelle læringsforløb og træner huske- og forstå-kvalifikationerne.

boost
Idéhistorie
Gå til detaljer
Flyt til favoritmapper
Åbn
boost
Almen historie
Gå til detaljer
Flyt til favoritmapper
Åbn
boost
Teknologihistorie
Gå til detaljer
Flyt til favoritmapper
Åbn
3 materialer ialt
Vis alle

ANVEND

ANVEND – supplerer grundbogsstoffet med anvendelsesorienterede forløb. iPraxisforløb understøtter klasseundervisningen med praksisnære og perspektiverende opgaver og materialer. iPraxisforløb tager udgangspunkt i aktuelle temaer og kernestoffet i faget.

iPraxis
Den store krig
Gå til detaljer
Flyt til favoritmapper
Åbn
1 materialer ialt
Vis alle
Beskrivelse Bliv klogere på indholdet af fagpakken her.

Fagpakken i Idéhistorie består af en grundbog, et iPraxisforløb og fem boost-moduler, som skal træne elevernes færdigheder i nogle af de grundlæggende begreber.

LÆS

Grundbog
Grundbogen Ind i idéhistorie introducerer fagets centrale begreber, metoder og teorier og er struktureret efter de tre ben: Det almenhistoriske, det idéhistoriske og det teknologihistoriske. Bogen er tænkt som elevens faste følgesvend i undervisningen, som tilbyder idéhistoriefaglige redskaber til at undersøge de begivenheder, genstande og idéer, som den enkelte lærer vælger at undervise i.

Bogen er akademisk i sit indhold, og der henvises løbende til teoretikerne bag begreberne. Samtidig er den holdt i et sprog, som er tilgængeligt for gymnasieelever, ligesom teorier og begreber illustreres med eksempler, som eleverne let kan sætte i relation til deres egen virkelighed.

Derudover indeholder fagpakken temabogen Mennesket i landskabet.

TRÆN

Individuel træning af kernestoffet
Derudover består fagpakken af en række boostforløb, som skal træne elevernes kendskab til de mest centrale begreber, metode og teorier fra faget.

  • Idéhistorie
  • Almen historie
  • Teknologihistorie

 

ANVEND

Temaforløb
I temaforløbet Den store krig får eleverne mulighed for at anvende de faglige metoder og teorier, der præsenteres i grundbogen Ind i idehistorie. Der sigtes særligt mod to tilgange til kilder: Den almenhistoriske kildekritik og den idéhistoriske kontekstualisme.

Forløbet er en introduktion til 1. verdenskrig, der sætter krigens forløb ind i en historisk og teknologisk kontekst, inden eleverne får lov at arbejde med kilder i form af breve fra krigens soldater. Forløbet er udviklet med henblik på at blive brugt tidligt i undervisningsforløbet og skal demonstrere, hvordan den samme case kan behandles med faglige metoder hentet fra flere af fagets ben.

Det er på vej...