Fagpakke
Materialer Information Kernestof

LÆS

Grundbogen Ind i idéhistorie introducerer eleverne for fagets centrale begreber, metoder og teorier og giver dem de faglige redskaber til at undersøge de begivenheder, genstande og idéer, du vælger at undervise i. Bogens er struktureret i tre dele: almenhistorie, idehistorie og teknologihistorie med eksempler, som eleverne kan sætte i relation til deres egen virkelighed.

webBog
Ind i idéhistorie
Gå til detaljer
Flyt til favoritmapper
Åbn
webBog
Mennesket i landskabet
Gå til detaljer
Flyt til favoritmapper
Åbn
2 materialer ialt
Vis alle

TRÆN

boost-modulerne til Idéhistorie består af selvinstruerende øvelser, der hjælper eleven til at huske og forstå væsentlige begreber og teorier i faget idéhistorie.  Øvelserne tilpasser sig elevens niveau, svar og faglige selvtillid.

boost
Almen historie
Gå til detaljer
Flyt til favoritmapper
Åbn
boost
Idéhistorie
Gå til detaljer
Flyt til favoritmapper
Åbn
boost
Teknologihistorie
Gå til detaljer
Flyt til favoritmapper
Åbn
3 materialer ialt
Vis alle

ANVEND

I undervisningsforløbet Den store krig får eleverne mulighed for at anvende de faglige metoder og teorier, der præsenteres i grundbogen Ind i idéhistorie. Der sigtes særligt mod to tilgange til kilder: Den almenhistoriske kildekritik og den idéhistoriske kontekstualisme. 

iPraxis
Den store krig
Gå til detaljer
Flyt til favoritmapper
Åbn
1 materialer ialt
Vis alle
Beskrivelse Bliv klogere på indholdet af fagpakken her.

Fagpakken til idéhistorie er under opbygning og indeholder indtil videre en grundbog, en temabog, et tematisk undervisningsforløb samt tre træningsmoduler. Der suppleres løbende med nye undervisningsforløb.

Det er på vej...