Fagpakke
Materialer Information Kernestof

LÆS

Fundamentet i fagpakken er grundbogsserierne Ræson – matematik, hhx og Kernestof, der hver især præsenterer fagets kernestof på C- og B-niveau med forskellige fokus og didaktisk vinkling. I løbet af 2024 kommer fagpakken også til dække A-niveauet, når Ræson A – matematik, hhx og Kernestof Mat3, hhx udgives. Med Matematikhåndbogen får eleverne et opslagsværk at støtte sig til i opgaveregningen.

webBog
Ræson B – Matematik, hhx
Gå til detaljer
Flyt til favoritmapper
Åbn
eBog+
Kernestof Mat1, hhx
Gå til detaljer
Flyt til favoritmapper
Åbn
eBog+
Kernestof Mat2, hhx
Gå til detaljer
Flyt til favoritmapper
Åbn
eBog+
Matematikhåndbogen
Gå til detaljer
Flyt til favoritmapper
Åbn
eBog+
Diskret matematik. Et forløb i grafteori
Gå til detaljer
Flyt til favoritmapper
Åbn
eBog+
Matematik i middelalderen
Gå til detaljer
Flyt til favoritmapper
Åbn
eBog+
BasisMatematik. Grundforløbet
Gå til detaljer
Flyt til favoritmapper
Åbn
eBog+
Modellering, Simulering og Databehandling med FPro3
Gå til detaljer
Flyt til favoritmapper
Åbn
8 materialer ialt
Vis alle

TRÆN

I matematik bygger vi hele tiden ovenpå, når teorien udvides. Derfor er det essentielt, at elevernes ’matematiske fundament’ er så solidt, som muligt. Vores fokus i de adaptive boost-moduler til matematik er således at træne forståelsen af centrale begreber og regnemetoder. Modulerne dækker tilsammen alle emner inden for kernestoffet til C- og B-niveauet.

boost
Andengradspolynomier del 1-3
Gå til detaljer
Flyt til favoritmapper
Åbn
boost
Binomialfordelingen
Gå til detaljer
Flyt til favoritmapper
Åbn
boost
Brøkregning del 1-2
Gå til detaljer
Flyt til favoritmapper
Åbn
boost
Deskriptiv statistik del 1-3
Gå til detaljer
Flyt til favoritmapper
Åbn
boost
Differentialregning del 1-3
Gå til detaljer
Flyt til favoritmapper
Åbn
boost
Eksponentielle funktioner del 1-3
Gå til detaljer
Flyt til favoritmapper
Åbn
boost
Finansiel regning del 1-2
Gå til detaljer
Flyt til favoritmapper
Åbn
boost
Funktionsteori del 1-2
Gå til detaljer
Flyt til favoritmapper
Åbn
boost
Kombinatorik
Gå til detaljer
Flyt til favoritmapper
Åbn
boost
Lineær programmering del 1-2
Gå til detaljer
Flyt til favoritmapper
Åbn
boost
Lineære funktioner
Gå til detaljer
Flyt til favoritmapper
Åbn
boost
Logaritmer
Gå til detaljer
Flyt til favoritmapper
Åbn
boost
Potensregning del 1-2
Gå til detaljer
Flyt til favoritmapper
Åbn
boost
Procentregning
Gå til detaljer
Flyt til favoritmapper
Åbn
boost
Sandsynlighedsregning
Gå til detaljer
Flyt til favoritmapper
Åbn
boost
Test for uafhængighed
Gå til detaljer
Flyt til favoritmapper
Åbn
16 materialer ialt
Vis alle

ANVEND

Her finder du undervisningsforløbet Ris, renter og radioaktivitet tilrettelagt i platformen iPraxis. Det er et undervisningsforløb, hvor kursisterne kommer igennem den del af kernestoffet, der omhandler eksponentielle funktioner. Undervejs vil de opleve mange forskellige typer af aktiviteter, og der er fokus på både den grundlæggende teori, opgaveregning og mundtlig formidling.

iPraxis
Digital promotion med brug af χ²-test
Gå til detaljer
Flyt til favoritmapper
Åbn
iPraxis
Eksponentiel vækst: Ris, renter og radioaktivitet
Gå til detaljer
Flyt til favoritmapper
Åbn
2 materialer ialt
Vis alle

PLUS

Forfatterne bag grundbogsserien Hvad er matematik? er involveret i to spændende filmprojekter: 10 danske matematikere og Træk virksomhederne ind i undervisningen – Med matematik på arbejde, som begge har til formål at fremme interessen for matematik. Her finder du direkte links til de to projekters hjemmesider, der indeholder film og tilhørende undervisningsmateriale.

website
Træk virksomhederne ind i undervisningen
Gå til detaljer
Flyt til favoritmapper
Åbn
website
10 danske matematikere - 10 matematiske fortællinger
Gå til detaljer
Flyt til favoritmapper
Åbn
2 materialer ialt
Vis alle
Forfattere Her kan du se de forfattere, som har bidraget til indholdet i denne fagpakke.
Beskrivelse Bliv klogere på indholdet af fagpakken her.

Der findes ikke én måde at lære matematik på, som passer til alle. Vi har derfor samlet en bred vifte af undervisningsmaterialer, der repræsenterer forskellige faglige og didaktiske tilgange, så du har de bedste forudsætninger i undervisningen af netop din klasse. Du kan altid redigere din fagpakke og tilføje materialer.

Det er på vej...