Fagpakke
FGU DSA
Materialer Information Kernestof

LÆS

LÆS indeholder det teoretiske grundmateriale, som dækker fagets mål og kernestof.

webBog
FGU│Dansk og DSA
Gå til detaljer
Flyt til favoritmapper
Åbn
1 materialer ialt
Vis alle

TRÆN

TRÆN indeholder opgaver til læring og træning inden for fagets mål og kernestof.

Gå til detaljer
Flyt til favoritmapper
Åbn
boost
Endelserne -ene og -ende
Gå til detaljer
Flyt til favoritmapper
Åbn
boost
Èn eller to konsonanter
Gå til detaljer
Flyt til favoritmapper
Åbn
boost
Forvekslingsord
Gå til detaljer
Flyt til favoritmapper
Åbn
boost
Fremmedord
Gå til detaljer
Flyt til favoritmapper
Åbn
boost
Nutids-r
Gå til detaljer
Flyt til favoritmapper
Åbn
boost
Sammensatte ord
Gå til detaljer
Flyt til favoritmapper
Åbn
boost
Stumme bogstaver
Gå til detaljer
Flyt til favoritmapper
Åbn
boost
Tag en diktat
Gå til detaljer
Flyt til favoritmapper
Åbn
9 materialer ialt
Vis alle

ANVEND

ANVEND indeholder praksisbaserede forløb.

iPraxis
Lav en avis
Gå til detaljer
Flyt til favoritmapper
Åbn
iPraxis
Det offentlige - opgaver til DSA (dansk som andetsprog)
Gå til detaljer
Flyt til favoritmapper
Åbn
iPraxis
På arbejde - opgaver til DSA (dansk som andetsprog)
Gå til detaljer
Flyt til favoritmapper
Åbn
iPraxis
Traditioner - opgaver til DSA (dansk som andetsprog)
Gå til detaljer
Flyt til favoritmapper
Åbn
iPraxis
Politik - opgaver til DSA (dansk som andetsprog)
Gå til detaljer
Flyt til favoritmapper
Åbn
iPraxis
Kultur og fritid - opgaver til DSA (dansk som andetsprog)
Gå til detaljer
Flyt til favoritmapper
Åbn
iPraxis
Sundhed og omsorg - opgaver til DSA (dansk som andetsprog)
Gå til detaljer
Flyt til favoritmapper
Åbn
iPraxis
Fiktionsklubben - opgaver til DSA (dansk som andetsprog)
Gå til detaljer
Flyt til favoritmapper
Åbn
iPraxis
Fortællingen
Gå til detaljer
Flyt til favoritmapper
Åbn
iPraxis
Forløb
Gå til detaljer
Flyt til favoritmapper
Åbn
10 materialer ialt
Vis alle

PLUS

PLUS indeholder materialer, der kan anvendes som supplement eller alternativ til de grundlæggende materialer, der dækker fagets mål og kernestof.

eBog+
Min basisgrammatik
Gå til detaljer
Flyt til favoritmapper
Åbn
iPraxis
Min basisgrammatik
Gå til detaljer
Flyt til favoritmapper
Åbn
eBog+
Super G - grammatik med øvelser
Gå til detaljer
Flyt til favoritmapper
Åbn
eBog+
Chokolade - og lidt mere
Gå til detaljer
Flyt til favoritmapper
Åbn
eBog+
Portfolio til FGU
Gå til detaljer
Flyt til favoritmapper
Åbn
eBog+
Basis - Grundbog
Gå til detaljer
Flyt til favoritmapper
Åbn
eBog+
Basis - ordklasser
Gå til detaljer
Flyt til favoritmapper
Åbn
eBog+
Skriv godt - skriv i genrer
Gå til detaljer
Flyt til favoritmapper
Åbn
eBog+
Skriv godt - i flere genrer
Gå til detaljer
Flyt til favoritmapper
Åbn
Videoteket
Gå til detaljer
Flyt til favoritmapper
Åbn
eBog+
At skrive - skriveguiden
Gå til detaljer
Flyt til favoritmapper
Åbn
eBog+
At skrive - tekstsammenhæng og argumentation
Gå til detaljer
Flyt til favoritmapper
Åbn
eBog+
Grammatik i brug - en basal indføring i dansk grammatik
Gå til detaljer
Flyt til favoritmapper
Åbn
eBog+
Grammatikken. Grammatik i brug - en basal indføring i dansk grammatik
Gå til detaljer
Flyt til favoritmapper
Åbn
Grammatik i brug - en basal indføring i dansk grammatik - eXtra til DU2
Gå til detaljer
Flyt til favoritmapper
Åbn
15 materialer ialt
Vis alle

BOG

BOG indeholder letlæsningsbøger med forskellig sværhedsgrad.

eBog+
Samuels Historie
Gå til detaljer
Flyt til favoritmapper
Åbn
eBog+
Maishas Historie
Gå til detaljer
Flyt til favoritmapper
Åbn
eBog+
Bigballe-mordet
Gå til detaljer
Flyt til favoritmapper
Åbn
eBog+
Blondinens hemmelighed
Gå til detaljer
Flyt til favoritmapper
Åbn
eBog+
Breve fra min mor og far
Gå til detaljer
Flyt til favoritmapper
Åbn
eBog+
Den skaldede frisør
Gå til detaljer
Flyt til favoritmapper
Åbn
eBog+
Er Naja alene?
Gå til detaljer
Flyt til favoritmapper
Åbn
eBog+
Ja eller nej?
Gå til detaljer
Flyt til favoritmapper
Åbn
eBog+
Kejserinde Dagmar
Gå til detaljer
Flyt til favoritmapper
Åbn
eBog+
Mikkel og motorcyklen
Gå til detaljer
Flyt til favoritmapper
Åbn
eBog+
Pia møder James Bond
Gå til detaljer
Flyt til favoritmapper
Åbn
11 materialer ialt
Vis alle
Forfattere Her kan du se de forfattere, som har bidraget til indholdet i denne fagpakke.
Beskrivelse Bliv klogere på indholdet af fagpakken her.

Dansk som andetsprog er ifølge læreplanen et færdigheds- videns- og kulturfag. Centralt i faget står udvikling af receptive, produktive, kommunikative og kulturelle kompetencer, som skal styrke elevens individuelle intersprog på vej mod målsproget dansk.

Faget beskæftiger sig i praksisnære sammenhænge med sprog, litteratur og medier, mundtlig og skriftlig kommunikation samt med sociokulturelle kontekster. Faget giver samtidig bevidsthed om sprog og sprogtilegnelse med henblik på en aktiv og ligeværdig deltagelse i uddannelse, arbejdsliv og samfund.

Materialerne i denne pakke er opdelt i fire kategorier: LÆS, TRÆN, ANVEND, PLUS og SMÅ BØGER. 

  • LÆS indeholder det teoretiske grundmateriale, som dækker fagets mål og kernestof.  
  • TRÆN indeholder opgaver til læring og træning inden for fagets mål og kernestof. 
  • ANVEND indeholder praksisbaserede forløb. 
  • PLUS indeholder materialer, som kan være relevante for faget i forbindelse med forskellige temaer, og supplerer de grundlæggende materialer til at nå rundt om kernestoffet. 
  • BOG indeholder letlæsningsbøger.

Fagpakken giver mulighed for at stille en bred vifte af forskellige undervisningsmaterialer til rådighed for eleverne og vise eller skjule materialerne for eleverne med et flueben. Pakken indeholder også en tom skabelon, der kan anvendes til lærerens eget materiale.

Find læreplan og undervisningsvejledning til faget her.

Det er på vej...