Fagpakke
FGU Engelsk
Materialer Information Kernestof

LÆS

LÆS indeholder det teoretiske grundmateriale, som dækker fagets mål og kernestof.

webBog
FGU│Engelsk
Gå til detaljer
Flyt til favoritmapper
Åbn
1 materialer ialt
Vis alle

TRÆN

TRÆN indeholder opgaver til læring og træning inden for fagets mål og kernestof.

iPraxis
Learning strategies
Gå til detaljer
Flyt til favoritmapper
Åbn
Gå til detaljer
Flyt til favoritmapper
Åbn
boost
Substantiver
Gå til detaljer
Flyt til favoritmapper
Åbn
boost
Artikler
Gå til detaljer
Flyt til favoritmapper
Åbn
boost
Hjælpeverber
Gå til detaljer
Flyt til favoritmapper
Åbn
boost
Pronomener
Gå til detaljer
Flyt til favoritmapper
Åbn
boost
Kongruens
Gå til detaljer
Flyt til favoritmapper
Åbn
boost
Adjektiver og adverbier
Gå til detaljer
Flyt til favoritmapper
Åbn
8 materialer ialt
Vis alle

ANVEND

ANVEND indeholder praksisbaserede forløb.

iPraxis
Let's begin!
Gå til detaljer
Flyt til favoritmapper
Åbn
iPraxis
Crime and Punishment
Gå til detaljer
Flyt til favoritmapper
Åbn
iPraxis
Travel and Tourism
Gå til detaljer
Flyt til favoritmapper
Åbn
iPraxis
Forløb
Gå til detaljer
Flyt til favoritmapper
Åbn
4 materialer ialt
Vis alle

PLUS

PLUS indeholder materialer, der kan anvendes som supplement eller alternativ til de grundlæggende materialer, der dækker fagets mål og kernestof.

Face Your Prejudice
Gå til detaljer
Flyt til favoritmapper
Åbn
Amanda Gorman: An American Poet
Gå til detaljer
Flyt til favoritmapper
Åbn
Focus on: Black Lives Matter
Gå til detaljer
Flyt til favoritmapper
Åbn
Focus on: London
Gå til detaljer
Flyt til favoritmapper
Åbn
SNAK - Dress Code
Gå til detaljer
Flyt til favoritmapper
Åbn
Grammar: At omskrive med udsagnsordet "to do"
Gå til detaljer
Flyt til favoritmapper
Åbn
Grammar: Ejestedord
Gå til detaljer
Flyt til favoritmapper
Åbn
Grammar: Mådesudsagnsord
Gå til detaljer
Flyt til favoritmapper
Åbn
Grammar: Navneord
Gå til detaljer
Flyt til favoritmapper
Åbn
Grammar: Personlige stedord
Gå til detaljer
Flyt til favoritmapper
Åbn
Grammar: Udsagnsordenes bøjning
Gå til detaljer
Flyt til favoritmapper
Åbn
Grammar: Udsagnsordenes tider og former
Gå til detaljer
Flyt til favoritmapper
Åbn
Grammar: Uregelmæssige udsagnsord
Gå til detaljer
Flyt til favoritmapper
Åbn
iPraxis
Disc golf - tværfagligt forløb
Gå til detaljer
Flyt til favoritmapper
Åbn
14 materialer ialt
Vis alle
Forfattere Her kan du se de forfattere, som har bidraget til indholdet i denne fagpakke.
Beskrivelse Bliv klogere på indholdet af fagpakken her.

Engelsk er ifølge læreplanen et kommunikationsfag, som giver viden, færdigheder og kompetencer inden for sprog, kultur og samfundsforhold. På en praksisrettet og procesorienteret måde beskæftiger faget sig med det engelske sprog som kommunikationsmiddel i personlige, erhvervsfaglige, uddannelsesmæssige og samfundsmæssige kontekster.

Fagets omdrejningspunkt er de kulturelle og kommunikative kompetencer: at tale, at samtale, at lytte, at læse og at skrive. Gennem tværfagligt samspil med de øvrige fag på FGU bidrager faget med et internationalt perspektiv.

Materialerne i denne pakke er opdelt i fire kategorier: LÆS, TRÆN, ANVEND og PLUS. 

  • LÆS indeholder det teoretiske grundmateriale, som dækker fagets mål og kernestof.  
  • TRÆN indeholder opgaver til læring og træning inden for fagets mål og kernestof. 
  • ANVEND indeholder praksisbaserede forløb. 
  • PLUS indeholder materialer, som kan være relevante for faget i forbindelse med forskellige temaer, og supplerer de grundlæggende materialer til at nå rundt om kernestoffet. 

Fagpakken giver mulighed for at stille en bred vifte af forskellige undervisningsmaterialer til rådighed for eleverne og vise eller skjule materialerne for eleverne med et flueben. Pakken indeholder også en tom skabelon, der kan anvendes til lærerens eget materiale.

Links til inspiration:

Find læreplan og undervisningsvejledning til faget her.

Det er på vej...