Fagpakke
FGU Naturfag
Materialer Information Kernestof

LÆS

LÆS indeholder det teoretiske grundmateriale, som dækker fagets mål og kernestof.

webBog
FGU│Naturfag
Gå til detaljer
Flyt til favoritmapper
Åbn
1 materialer ialt
Vis alle

TRÆN

TRÆN indeholder opgaver til læring og træning inden for fagets mål og kernestof.

iPraxis
Naturfag – Forsøg
Gå til detaljer
Flyt til favoritmapper
Åbn
iPraxis
Energien i maden
Gå til detaljer
Flyt til favoritmapper
Åbn
iPraxis
Naturfaglig hverdag
Gå til detaljer
Flyt til favoritmapper
Åbn
boost
Nervesystem og sanser
Gå til detaljer
Flyt til favoritmapper
Åbn
boost
Immunsystem og hud
Gå til detaljer
Flyt til favoritmapper
Åbn
boost
Kredsløb og luftveje
Gå til detaljer
Flyt til favoritmapper
Åbn
boost
Skelet, led og muskler
Gå til detaljer
Flyt til favoritmapper
Åbn
boost
Forplantningssystemet
Gå til detaljer
Flyt til favoritmapper
Åbn
boost
Fordøjelsessystem og urinveje
Gå til detaljer
Flyt til favoritmapper
Åbn
iPraxis
Naturfag – Opgavesamling
Gå til detaljer
Flyt til favoritmapper
Åbn
10 materialer ialt
Vis alle

ANVEND

ANVEND indeholder praksisbaserede forløb.

iPraxis
Affaldsevent
Gå til detaljer
Flyt til favoritmapper
Åbn
iPraxis
Vi udruger kyllinger
Gå til detaljer
Flyt til favoritmapper
Åbn
iPraxis
Forløb
Gå til detaljer
Flyt til favoritmapper
Åbn
3 materialer ialt
Vis alle

PLUS

PLUS indeholder materialer, der kan anvendes som supplement eller alternativ til de grundlæggende materialer, der dækker fagets mål og kernestof.

Plast
Gå til detaljer
Flyt til favoritmapper
Åbn
Atomets opbygning og kemiske bindinger
Gå til detaljer
Flyt til favoritmapper
Åbn
Carbondioxid og klimaændringer
Gå til detaljer
Flyt til favoritmapper
Åbn
Elektromagnetisk stråling
Gå til detaljer
Flyt til favoritmapper
Åbn
Energi overalt
Gå til detaljer
Flyt til favoritmapper
Åbn
eBog+
Naturfag i produktionen
Gå til detaljer
Flyt til favoritmapper
Åbn
6 materialer ialt
Vis alle
Forfattere Her kan du se de forfattere, som har bidraget til indholdet i denne fagpakke.
Beskrivelse Bliv klogere på indholdet af fagpakken her.

Naturfag indeholder ifølge læreplanen elementer fra fysik, kemi, biologi, naturgeografi og matematik. Der arbejdes både teoretisk og praktisk med teknologi, sundhed, miljø og natur.

Faget forholder sig til naturfaglige problemstillinger og emner fra hverdag og erhverv, og skal med udgangspunkt i mennesket i teori, modeller og praktisk arbejde, give forståelse og viden om samspillet mellem mennesket og dets omgivelser og naturen, samt menneskets fysiologiske processer. Naturfag skal endvidere give eleverne indsigt i miljømæssige problemstillinger herunder bæredygtighed.

Materialerne i denne pakke er opdelt i fire kategorier: LÆS, TRÆN, ANVEND og PLUS. 

  • LÆS indeholder det teoretiske grundmateriale, som dækker fagets mål og kernestof.  
  • TRÆN indeholder opgaver til læring og træning inden for fagets mål og kernestof. 
  • ANVEND indeholder praksisbaserede forløb. 
  • PLUS indeholder materialer, som kan være relevante for faget i forbindelse med forskellige temaer, og supplerer de grundlæggende materialer til at nå rundt om kernestoffet. 

Fagpakken giver mulighed for at stille en bred vifte af forskellige undervisningsmaterialer til rådighed for eleverne og vise eller skjule materialerne for eleverne med et flueben. Pakken indeholder også en tom skabelon, der kan anvendes til lærerens eget materiale.

Find læreplan og undervisningsvejledning til faget her.

Det er på vej...