Fagpakke
EUD Dansk
Materialer Information Kernestof

LÆS

LÆS indeholder det teoretiske grundmateriale, som dækker fagets mål og kernestof.

webBog
Dansk F-C, grundforløb
Gå til detaljer
Flyt til favoritmapper
Åbn
1 materialer ialt
Vis alle

TRÆN

TRÆN indeholder opgaver til læring og træning inden for fagets mål og kernestof.

Gå til detaljer
Flyt til favoritmapper
Åbn
boost
Endelserne -ene og -ende
Gå til detaljer
Flyt til favoritmapper
Åbn
boost
Én eller to konsonanter?
Gå til detaljer
Flyt til favoritmapper
Åbn
boost
Forvekslingsord
Gå til detaljer
Flyt til favoritmapper
Åbn
boost
Fremmedord
Gå til detaljer
Flyt til favoritmapper
Åbn
boost
Nutids-r
Gå til detaljer
Flyt til favoritmapper
Åbn
boost
Sammensatte ord
Gå til detaljer
Flyt til favoritmapper
Åbn
boost
Stumme bogstaver
Gå til detaljer
Flyt til favoritmapper
Åbn
boost
Tag en diktat
Gå til detaljer
Flyt til favoritmapper
Åbn
9 materialer ialt
Vis alle

ANVEND

ANVEND indeholder praksisbaserede forløb.

I disse forløb er udgangspunktet en praktisk aktivitet, der skal gennemføres som grundlag for arbejdet med faget.

iPraxis
Analyse og fortolkning (F-C)
Gå til detaljer
Flyt til favoritmapper
Åbn
iPraxis
Fremstilling og teksttyper (F-C)
Gå til detaljer
Flyt til favoritmapper
Åbn
iPraxis
Kommunikation (F-C)
Gå til detaljer
Flyt til favoritmapper
Åbn
iPraxis
Læsning (F-C)
Gå til detaljer
Flyt til favoritmapper
Åbn
4 materialer ialt
Vis alle

PLUS

PLUS indeholder materialer, der kan anvendes som supplement eller alternativ til de grundlæggende materialer, der dækker fagets mål og kernestof.

Videoteket
Gå til detaljer
Flyt til favoritmapper
Åbn
iPraxis
Min basisgrammatik
Gå til detaljer
Flyt til favoritmapper
Åbn
eBog+
Min basisgrammatik
Gå til detaljer
Flyt til favoritmapper
Åbn
3 materialer ialt
Vis alle
Forfattere Her kan du se de forfattere, som har bidraget til indholdet i denne fagpakke.
Beskrivelse Bliv klogere på indholdet af fagpakken her.

Dansk skal ifølge bekendtgørelsen styrke elevens eller lærlingens forudsætninger for at benytte det danske sprog i erhverv, uddannelse, samfund og dagligdag til kommunikation og samarbejde og som værktøj til erkendelse, læring, oplevelse, tolerance og fællesskab. Fagets identitet i erhvervsuddannelserne hviler på to ben: Det almene og det erhvervsfaglige. 

Materialerne i denne pakke er opdelt i tre kategorier: LÆS, TRÆN, ANVEND og PLUS. 

  • LÆS indeholder det teoretiske grundmateriale, som dækker fagets mål og kernestof.  
  • TRÆN indeholder opgaver til læring og træning inden for fagets mål og kernestof. 
  • ANVEND indeholder praksisbaserede forløb. 
  • PLUS indeholder materialer, som kan være relevante for faget i forbindelse med forskellige temaer, og supplerer de grundlæggende materialer til at nå rundt om kernestoffet. 

Fagpakken giver mulighed for at stille en bred vifte af forskellige undervisningsmaterialer til rådighed for eleverne og vise eller skjule materialerne for eleverne med et flueben.

Det er på vej...