Fagpakke
AP Latin
Materialer Information Kernestof

TRÆN

TRÆN - støtter den differentierede undervisning. Giver dig adgang til en række træningsforløb via vores banebrydende adaptive læringsværktøj, boost. Du arbejder med dit individuelle læringsforløb og træner huske- og forstå-kvalifikationerne.

Gå til detaljer
Flyt til favoritmapper
Åbn
1 materialer ialt
Vis alle

ANVEND

ANVEND – supplerer grundbogsstoffet med anvendelsesorienterede forløb. iPraxisforløb understøtter klasseundervisningen med praksisnære og perspektiverende opgaver og materialer. iPraxisforløb tager udgangspunkt i aktuelle temaer og kernestoffet i faget.

iPraxis
Din latin
Gå til detaljer
Flyt til favoritmapper
Åbn
1 materialer ialt
Vis alle
Beskrivelse Bliv klogere på indholdet af fagpakken her.

AP - Latin

Fagpakken til AP - Latin indeholder iPraxisforløbet Din latin, som er et komplet materiale til latindelen af AP, hvor eleverne møder både konstruerede og originale latinske tekster integreret i mange forskellige typer opgaver og øvelser. Der er også et rent interaktivt modul om verber, hvor eleverne kan træne deres grundlæggende viden og færdigheder efter det niveau, de befinder sig på.

ANVEND
iPraxisforløbet Din latin kommer omkring de latinfaglige mål og kombinerer sproglige og kulturhistoriske emner inden for tre overordnede temaer:

Hvem var romerne? behandler aspekter af de antikke romeres dagligliv og identiteter samtidig med, at der arbejdes med de vigtigste ordklasser og deres kendetegn; De magtfulde kejsere handler primært om Julius Cæsar, Augustus og Livia, og der er samtidig fokus på sætningsanalyse, kasus og ledfunktion; Myter introducerer til de romerske guder og genfortæller tre myter på dansk og simpelt latin, hvor eleverne kan træne forholdet mellem morfologi, syntaks og oversættelse.

Gennem det parallelle arbejde mellem sprog og kultur kommer forløbet også omkring sproghistorie, ordforråd, orddannelse og oversættelse, der giver muligheder for at knytte latindelen til almendelen af AP.

Grundige lærertips til forløbets enkelte dele giver inspiration til, hvordan der kan arbejdes med materialet.

 

TRÆN
Et interaktivt, adaptivt modul om latinske verber giver eleverne mulighed for at arbejde med det grammatiske emne i deres eget tempo, så de husker og forstår væsentlige begreber inden for morfologi og syntaks. Fagpakken vil løbende blive udbygget med materialer til flere emner. 

Fagpakken indeholder modulerne:

  • Verber (latin) 
Det er på vej...