Fagpakke
Dansk C
Materialer Information Kernestof

FAGOMRÅDE:

LÆS

LÆS - er rygraden i din undervisning og består af en række webBøger og eBøger fra Praxis og samarbejdende forlag. Bøgerne giver dig faglig fordybelse og kan være opslagsværker.

webBog
Dansk F-C, grundforløb
Gå til detaljer
Flyt til favoritmapper
Åbn
eBog+
Veje til digital dannelse
Gå til detaljer
Flyt til favoritmapper
Åbn
eBog+
Litteraturhistorien
Gå til detaljer
Flyt til favoritmapper
Åbn
3 materialer ialt
Vis alle

FAGOMRÅDE:

TRÆN

TRÆN - støtter den differentierede undervisning. Giver dig adgang til en række træningsforløb via vores banebrydende adaptive læringsværktøj, boost. Du arbejder med dit individuelle læringsforløb og træner huske- og forstå-kvalifikationerne.

boost
Sammensatte ord
Gå til detaljer
Flyt til favoritmapper
Åbn
boost
Sammensatte ord med tal og forkortelser
Gå til detaljer
Flyt til favoritmapper
Åbn
boost
Nutids-r
Gå til detaljer
Flyt til favoritmapper
Åbn
boost
Ejefald
Gå til detaljer
Flyt til favoritmapper
Åbn
boost
Forvekslingsord: Får og For
Gå til detaljer
Flyt til favoritmapper
Åbn
boost
Forvekslingsord: Ligger og Lægger
Gå til detaljer
Flyt til favoritmapper
Åbn
boost
Endelserne -ene og -ende
Gå til detaljer
Flyt til favoritmapper
Åbn
7 materialer ialt
Vis alle

FAGOMRÅDE:

ANVEND

ANVEND – supplerer grundbogsstoffet med anvendelsesorienterede forløb. iPraxisforløb understøtter klasseundervisningen med praksisnære og perspektiverende opgaver og materialer. iPraxisforløb tager udgangspunkt i aktuelle temaer og kernestoffet i faget.

iPraxis
Læs fiktion
Gå til detaljer
Flyt til favoritmapper
Åbn
iPraxis
Læsning (F-C)
Gå til detaljer
Flyt til favoritmapper
Åbn
iPraxis
Fremstilling og teksttyper (F-C)
Gå til detaljer
Flyt til favoritmapper
Åbn
iPraxis
Analyse og fortolkning
Gå til detaljer
Flyt til favoritmapper
Åbn
4 materialer ialt
Vis alle
Beskrivelse Bliv klogere på indholdet af fagpakken her.

LÆS

Grundbøger
I webBogen Dansk F-C får eleverne mulighed for at arbejde med de væsentligste begreber, modeller og metoder inden for fagets fire kompetenceområder: kommunikation, læsning, fortolkning og fremstilling. Kernestoffet præsenteres i overskuelige, letlæselige tekster og med eksempler på teksttyper fra elevernes hverdag, uddannelse eller med en erhvervsfaglig vinkel. Der arbejdes med grundlæggende analysestrategier, som træner eleverne i at stille egne, nysgerrige spørgsmål til teksterne, der kan lede dem frem til en analyse og fortolkning.

Andre bøger
Litteraturhistorien - kort fortalt er en kortfattet gennemgang af den danske litteratur fra sagaer til senmodernisme. Udgivelsen danner en enkel og generel baggrund for en litteraturhistorisk forståelse og er ideel til at skabe overblik og sammenhæng.

Veje til digital dannelse er et erfaringsbaseret bud på, hvordan man kan arbejde med digital dannelse og digitale kompetencer på ungdomsuddannelserne.

TRÆN

Individuel træning af kernestoffet
Følgende områder af kernestoffet kan trænes i adaptive boost-moduler, hvor eleverne kan arbejde med stoffet i deres eget tempo:

 • Sammensatte ord
 • Sammensatte ord med tal og forkortelser
 • Nutids-r
 • Ejefald
 • Forvekslingsord: Får og for
 • Forvekslingsord: Ligger og lægger
 • Endelserne -ene og -ende

ANVEND

Temaforløb
I iPraxisforløbene kan eleverne gennem varierede opgavetyper arbejde med fagets begreber.

 • Læs fiktion

I dette forløb arbejder eleverne med analyse og fortolkning af tekster i de forskellige genrer inden for danskområdet.

 • Læsning

Ved at løse opgaverne i forløbet træner eleverne forskellige teknikker til at læse og forstå tekster.

 • Fremstilling og teksttyper

I forløbet arbejder eleverne med at fremstille tekster, både trykte og elektroniske, og bruger forskellige skrivestrategier, korrekt sprog og sproglige virkemidler.

 • Analyse og fortolkning

Her skal eleverne arbejde med opgaver, hvor de bruger forskellige strategier til at analysere og fortolke både fakta- og fiktionstekster.

Det er på vej...