Fagpakke
Dansk A, EUX
Materialer Information Kernestof

FAGOMRÅDE:

LÆS

LÆS - er rygraden i din undervisning og består af en række webBøger og eBøger fra Praxis og samarbejdende forlag. Bøgerne giver dig faglig fordybelse og kan være opslagsværker.

webBog
Dansk A, eux merkantil
Gå til detaljer
Flyt til favoritmapper
Åbn
eBog+
Veje til digital dannelse
Gå til detaljer
Flyt til favoritmapper
Åbn
eBog+
Litteraturhistorien
Gå til detaljer
Flyt til favoritmapper
Åbn
eBog+
Danskfagets metoder
Gå til detaljer
Flyt til favoritmapper
Åbn
eBog+
Den gode tekstanalyse
Gå til detaljer
Flyt til favoritmapper
Åbn
eBog+
Den lille litteraturDK
Gå til detaljer
Flyt til favoritmapper
Åbn
eBog+
Den sproglige virkelighed
Gå til detaljer
Flyt til favoritmapper
Åbn
eBog+
Krig - et danskfagligt forløb
Gå til detaljer
Flyt til favoritmapper
Åbn
8 materialer ialt
Vis alle

FAGOMRÅDE:

TRÆN

TRÆN - støtter den differentierede undervisning. Giver dig adgang til en række træningsforløb via vores banebrydende adaptive læringsværktøj, boost. Du arbejder med dit individuelle læringsforløb og træner huske- og forstå-kvalifikationerne.

boost
Sammensatte ord
Gå til detaljer
Flyt til favoritmapper
Åbn
boost
Sammensatte ord med tal og forkortelser
Gå til detaljer
Flyt til favoritmapper
Åbn
boost
Nutids-r
Gå til detaljer
Flyt til favoritmapper
Åbn
boost
Ejefald
Gå til detaljer
Flyt til favoritmapper
Åbn
boost
Forvekslingsord: Får og For
Gå til detaljer
Flyt til favoritmapper
Åbn
boost
Forvekslingsord: Ligger og Lægger
Gå til detaljer
Flyt til favoritmapper
Åbn
boost
Endelserne -ene og -ende
Gå til detaljer
Flyt til favoritmapper
Åbn
7 materialer ialt
Vis alle

FAGOMRÅDE:

ANVEND

ANVEND – supplerer grundbogsstoffet med anvendelsesorienterede forløb. iPraxisforløb understøtter klasseundervisningen med praksisnære og perspektiverende opgaver og materialer. iPraxisforløb tager udgangspunkt i aktuelle temaer og kernestoffet i faget.

iPraxis
Temaopgaver (A) Merkantil
Gå til detaljer
Flyt til favoritmapper
Åbn
1 materialer ialt
Vis alle
Beskrivelse Bliv klogere på indholdet af fagpakken her.

LÆS

Grundbog
Dansk A er en grundbog til dansk på den merkantile eux.
Bogen er delt op i tre afsnit, som beskæftiger sig med fagets tre hovedområder: sprog, litteratur og medier. Den bygger videre på dansk C-niveau fra grund- og erhvervsfagsbekendtgørelsen og arbejder med at videreudvikle elevernes kompetencer i forhold til at lytte, tale, læse, skrive og se.

Til hvert hovedafsnit og underafsnit i bogen findes forskellige mundtlige og skriftlige opgaver, hvor eleverne gennem spørgsmål og eksempler kan arbejde med den teoretiske viden, de har fået, og arbejde med forskellige skriftlige genrer og skriveøvelser. Opgaverne lægger op til vekslende arbejdsformer som klassediskussion, gruppearbejde samt individuelt arbejde med forskellige stofområder.
Derudover ligger der i iPraxis opgaver, der træner det stof, der præsenteres i webBogen, på tværs af kapitlerne og hovedområder litteratur, medier og sprog/kommunikation.

Andre bøger
Veje til digital dannelse er et erfaringsbaseret bud på, hvordan man kan arbejde med digital dannelse og digitale kompetencer på ungdomsuddannelserne.

Litteraturhistorien - kort fortalt er en kortfattet gennemgang af den danske litteratur fra sagaer til senmodernisme. Udgivelsen danner en enkel og generel baggrund for en litteraturhistorisk forståelse og er ideel til at skabe overblik og sammenhæng.

TRÆN

Individuel træning af kernestoffet
Følgende områder af kernestoffet kan trænes i adaptive boost-moduler, hvor eleverne kan arbejde med stoffet i deres eget tempo:
•    Sammensatte ord
•    Sammensatte ord med tal og forkortelser
•    Nutids-r
•    Ejefald
•    Forvekslingsord: Får og for
•    Forvekslingsord: Ligger og lægger
•    Forvekslingsord: -ene og -ende

ANVEND

Temaforløb
Forløbets fem temaopgaver knytter sig til webBogen Dansk A. Opgaverne går på tværs af danskfagets hovedområder - litteratur, medier og sprog/kommunikation.

Det er på vej...