Fagpakke
Engelsk B, EUX
Materialer Information Kernestof

FAGOMRÅDE:

LÆS

LÆS - er rygraden i din undervisning og består af en række webBøger og eBøger fra Praxis og samarbejdende forlag. Bøgerne giver dig faglig fordybelse og kan være opslagsværker.

webBog
Engelsk B merkantil
Gå til detaljer
Flyt til favoritmapper
Åbn
eBog+
Open Wide
Gå til detaljer
Flyt til favoritmapper
Åbn
eBog+
Mind your own business
Gå til detaljer
Flyt til favoritmapper
Åbn
eBog+
Culture at Hand
Gå til detaljer
Flyt til favoritmapper
Åbn
eBog+
Unsex me
Gå til detaljer
Flyt til favoritmapper
Åbn
eBog+
The Magic of Learning
Gå til detaljer
Flyt til favoritmapper
Åbn
eBog+
Case Reopened
Gå til detaljer
Flyt til favoritmapper
Åbn
eBog+
Cross Country Canada
Gå til detaljer
Flyt til favoritmapper
Åbn
eBog+
Discovering India - Unity in Diversity
Gå til detaljer
Flyt til favoritmapper
Åbn
eBog+
Africa Unfold
Gå til detaljer
Flyt til favoritmapper
Åbn
eBog+
From Apartheid to Zefside
Gå til detaljer
Flyt til favoritmapper
Åbn
eBog+
Broken Things
Gå til detaljer
Flyt til favoritmapper
Åbn
12 materialer ialt
Vis alle

FAGOMRÅDE:

TRÆN

TRÆN - støtter den differentierede undervisning. Giver dig adgang til en række træningsforløb via vores banebrydende adaptive læringsværktøj, boost. Du arbejder med dit individuelle læringsforløb og træner huske- og forstå-kvalifikationerne.

boost
Artikler
Gå til detaljer
Flyt til favoritmapper
Åbn
boost
Verber
Gå til detaljer
Flyt til favoritmapper
Åbn
boost
Pronomener
Gå til detaljer
Flyt til favoritmapper
Åbn
boost
Hjælpeverber - Be, Do og Have
Gå til detaljer
Flyt til favoritmapper
Åbn
boost
Substantiver
Gå til detaljer
Flyt til favoritmapper
Åbn
5 materialer ialt
Vis alle

FAGOMRÅDE:

ANVEND

ANVEND – supplerer grundbogsstoffet med anvendelsesorienterede forløb. iPraxisforløb understøtter klasseundervisningen med praksisnære og perspektiverende opgaver og materialer. iPraxisforløb tager udgangspunkt i aktuelle temaer og kernestoffet i faget.

iPraxis
Company Presentation (Merkantil) (B)
Gå til detaljer
Flyt til favoritmapper
Åbn
1 materialer ialt
Vis alle
Forfattere Her kan du se de forfattere, som har bidraget til indholdet i denne fagpakke.
Beskrivelse Bliv klogere på indholdet af fagpakken her.

LÆS

Grundbøger
Engelsk EUX Merkantil B behandler en række emner, som er målrettet grundfaget engelsk på EUX Merkantil. Materialet kan også anvendes til handelsgymnasiets første år og andre undervisningsforløb, hvor der skal arbejdes med tekster, der vedrører erhvervsmæssige, personlige samt samfundsmæssige emner.

De enkelte temaers emner omhandler autentiske og praktiske forhold i en britisk sammenhæng, der sigter mod at give eleverne færdigheder i at tilegne sig ny viden på fremmedsproget samt efterfølgende anvende denne nye viden fremmedsprogligt i forbindelse med løsning af temabestemte opgaver. De valgte temaer imødekommer således behov for faktuel læring kombineret med emneområder, der af de fleste unge opleves som vedkommende – faktisk som et spejl af det samfund, de er en del af.

Strukturmæssigt understøttes dette ved, at det enkelte tema afsluttes med en række standardpunkter, som lægger op til en række afsluttende aktiviteter inden for det enkelte tema:

  • Check your understanding (omhandler nye faglige udtryk, fænomener o.l.)
  • Questions (med relation til de faglige detaljer, beskrivelser i det pågældende tema)
  • Assignments (opgaver, som kan løses individuelt eller i samarbejde med andre – alle med udgangspunkt i temaets del-elementer).
  • Foruden de faste punkter rummer flere af teksterne ad hoc-spørgsmål eller problemløsningsopgaver.

Andre bøger
De øvrige bøger i fagpakken giver mulighed for at arbejde med merkantilt orienterede temaer i Mind your own business såvel som med emner centreret omkring kønsidentitet i Unsex me og kulturer i forskellige kontekster i Culture at Hand. Open wide træner både grundlæggende mundtlighed og tekstnær analyse og fortolkning af en bred vifte af genrer: fiktion, sagprosa, de helt nye online genrer, som de sociale medier har bragt ind i vores hverdag, og lyrik i form af amerikansk hiphop, mens The Magic of Learning er en antologi med et varieret udbud af nyere fiktive, ikke-fiktive engelske og amerikanske tekster.

TRÆN

Individuel træning af kernestoffet
Følgende områder af kernestoffet kan trænes i adaptive boost-moduler, hvor eleverne kan arbejde med stoffet i deres eget tempo:
•    Artikler
•    Verber
•    Hjælpeverber: Be, Do og Have
•    Pronomener
•    Substantiver

Det er på vej...