Fagpakke
Matematik B (merkantil)
Materialer Information Kernestof

FAGOMRÅDE:

LÆS

LÆS - er rygraden i din undervisning og består af en række webBøger og eBøger fra Praxis og samarbejdende forlag. Bøgerne giver dig faglig fordybelse og kan være opslagsværker.

eBog+
Kernestof Mat2, hhx
Gå til detaljer
Flyt til favoritmapper
Åbn
1 materialer ialt
Vis alle

FAGOMRÅDE:

TRÆN

TRÆN - støtter den differentierede undervisning. Giver dig adgang til en række træningsforløb via vores banebrydende adaptive læringsværktøj, boost. Du arbejder med dit individuelle læringsforløb og træner huske- og forstå-kvalifikationerne.

boost
Brøkregning
Gå til detaljer
Flyt til favoritmapper
Åbn
boost
Differentialregning del 1-3
Gå til detaljer
Flyt til favoritmapper
Åbn
boost
Andengradspolynomier del 1-3
Gå til detaljer
Flyt til favoritmapper
Åbn
boost
Potensregning
Gå til detaljer
Flyt til favoritmapper
Åbn
boost
Procentregning
Gå til detaljer
Flyt til favoritmapper
Åbn
boost
Lineære funktioner
Gå til detaljer
Flyt til favoritmapper
Åbn
boost
Eksponentielle funktioner del 1-3
Gå til detaljer
Flyt til favoritmapper
Åbn
boost
Vektor i planen del 1-4
Gå til detaljer
Flyt til favoritmapper
Åbn
8 materialer ialt
Vis alle

FAGOMRÅDE:

ANVEND

ANVEND – supplerer grundbogsstoffet med anvendelsesorienterede forløb. iPraxisforløb understøtter klasseundervisningen med praksisnære og perspektiverende opgaver og materialer. iPraxisforløb tager udgangspunkt i aktuelle temaer og kernestoffet i faget.

iPraxis
Broernes matematik - C-B
Gå til detaljer
Flyt til favoritmapper
Åbn
iPraxis
Analytisk plangeometri
Gå til detaljer
Flyt til favoritmapper
Åbn
2 materialer ialt
Vis alle
Beskrivelse Bliv klogere på indholdet af fagpakken her.

LÆS

Grundbog
Kernestof Mat2, hhx bygger ovenpå Kernestof Mat1, hhx og kan bruges som grundbog på B- og A-niveau.

 • Som de øvrige udgivelser i serien er bogen opbygget, så hvert sideopslag er et lille afgrænset læringsforløb med introduktionscase, teori og øvelser. Der er facitlister til alle øvelserne bagerst i bogen.
 • Beviser og eksempler uddybes undervejs i næsten 100 screencasts, der kan tilgås via QR-koder.
 • Alle kapitler afsluttes med opgaver, som følger afsnittenes faglige progression. Der er facitliste til alle opgaver på bogens website.
 • Mellem bogens kapitler er der repetitions- og træningssider med enkle forklaringer og små opgaver til vedligeholdelse og repetition af basale regnefærdigheder, ligningsløsning, potensregneregler, funktionsteori mv. 

Andre bøger
Matematik, EUX teknisk, B indeholder:

 • det kernefaglige pensum på B-niveau på tekst (sammen med Matematik C)
 • videoer der forklarer næste hele pensum med samme notation som bogen
 • GeoGebra-introduktion og GeoGebra-opgaver
 • interaktive opgaver
 • klikbare faglige begreber
 • lærevejledninger og faglige mål
 • facitliste
 • forslag til projektopgaver.

TRÆN

Individuel træning af kernestoffet
Følgende områder af kernestoffet kan trænes i adaptive boost-moduler, hvor eleverne kan arbejde med stoffet i deres eget tempo:
•    Brøkregning
•    Differentialregning 1-3
•    Andengradspolynomier 1-3
•    Potensrening
•    Procentregning
•    Lineære funktioner
•    Eksponentielle funktioner 1-3
•    Vektor i planen 1-4

ANVEND

Temaforløb
I iPraxisforløbet Broernes matematik skal eleverne regne på broer. Opgaverne kommer omkring analytisk plangeometri, funktioner og differentialregning, og eleverne skal arbejde med at forstå en tegning og en masse data, så de kan trække det ud, som de skal bruge i opgaverne. Derudover skal de selv prøve at undersøge en bro og dens mål og arbejde med, hvordan de kan beregne forskellige størrelser på den. 

Analytisk plangeometri er et forløb, hvor eleverne træner analytisk plangeometri ved at teste begreberne, og lave små opgaver. Der er desuden to større projekter, som eleverne kan arbejde med.

iPraxisforløbet Matematik B, opgavesamling er en samling af opgaver, der tester elevernes regnetekniske færdigheder og til dels forståelse af fagbegreber inden for kernestoffet i matematik B. Opgaverne er de samme som i webBogen, men her kan du som underviser følge med i, hvor godt de klarer sig, og om de har løst opgaverne.

Det er på vej...