Fagpakke
Psykologi C
Materialer Information Kernestof

FAGOMRÅDE:

LÆS

LÆS - er rygraden i din undervisning og består af en række webBøger og eBøger fra Praxis og samarbejdende forlag. Bøgerne giver dig faglig fordybelse og kan være opslagsværker.

webBog
Psykologi F-E
Gå til detaljer
Flyt til favoritmapper
Åbn
1 materialer ialt
Vis alle

FAGOMRÅDE:

ANVEND

ANVEND – supplerer grundbogsstoffet med anvendelsesorienterede forløb. iPraxisforløb understøtter klasseundervisningen med praksisnære og perspektiverende opgaver og materialer. iPraxisforløb tager udgangspunkt i aktuelle temaer og kernestoffet i faget.

iPraxis
Psykologi
Gå til detaljer
Flyt til favoritmapper
Åbn
iPraxis
Opgavesamling Psykologi F-E
Gå til detaljer
Flyt til favoritmapper
Åbn
2 materialer ialt
Vis alle
Beskrivelse Bliv klogere på indholdet af fagpakken her.

LÆS

Grundbog
webBogen Psykologi F-E handler om udviklingspsykologi og socialpsykologi, som er de centrale emner på niveau F-E.

Under socialpsykologi er emnerne kommunikation og samarbejde, herunder gruppepsykologi. Under udviklingspsykologi er emnerne menneskets udvikling. Her er vægten på barndommen og ungdommen. Endvidere er der stof om selvudvikling: psyken og det psykiske.

ANVEND

Temaforløb
I iPraxisforløbet Psykologi arbejder eleven med elementære psykologiske problemstillinger. Forløbet giver mulighed for, at eleven kan arbejde med samarbejde, forskellige former for kommunikation og kommunikationens betydning i forhold til forskellige målgrupper.

Opgavesamling Psykologi F-E består af alle opgaver (ekskl. forforståelse) og quizzer fra webBogen Psykologi F-C samlet på ét sted, således at både lærer og elever kan få et samlet overblik over progression og opgaveløsninger.

Det er på vej...