Fagpakke
Organisation C
Materialer Information Kernestof

FAGOMRÅDE:

LÆS

LÆS - er rygraden i din undervisning og består af en række webBøger og eBøger fra Praxis og samarbejdende forlag. Bøgerne giver dig faglig fordybelse og kan være opslagsværker.

webBog
Organisation, Merkantil, C
Gå til detaljer
Flyt til favoritmapper
Åbn
eBog+
Organisation C
Gå til detaljer
Flyt til favoritmapper
Åbn
webBog
Ekstramateriale til organisation C
Gå til detaljer
Flyt til favoritmapper
Åbn
eBog+
Organisation, 7. udgave
Gå til detaljer
Flyt til favoritmapper
Åbn
4 materialer ialt
Vis alle

FAGOMRÅDE:

ANVEND

ANVEND – supplerer grundbogsstoffet med anvendelsesorienterede forløb. iPraxisforløb understøtter klasseundervisningen med praksisnære og perspektiverende opgaver og materialer. iPraxisforløb tager udgangspunkt i aktuelle temaer og kernestoffet i faget.

iPraxis
Opgavesamling Organisation C
Gå til detaljer
Flyt til favoritmapper
Åbn
iPraxis
Organisation C
Gå til detaljer
Flyt til favoritmapper
Åbn
iPraxis
Hansens Tømmerhandel - Organisation C
Gå til detaljer
Flyt til favoritmapper
Åbn
iPraxis
Øvecase - Kitchen - Organisation C
Gå til detaljer
Flyt til favoritmapper
Åbn
4 materialer ialt
Vis alle
Beskrivelse Bliv klogere på indholdet af fagpakken her.

LÆS

Grundbøger
Organisation C er udarbejdet i henhold til bekendtgørelsen for faget organisation C. webBogen er således opbygget omkring kernestoffet:
•    Organisationsteoretiske skoler
•    Design af organisationer
•    Grupper, team og teamledelse
•    Projektorganisering og projektledelse
•    Trivsel, motivation og udvikling
•    Ledelse
•    Kompetenceudvikling

Hertil kommer et kapitel om kultur i organisationer. Organisation C udmærker sig ved et væld af realistiske eksempler. Der er udarbejdet små konkrete øvelser, "summeopgaver" til hvert afsnit, ligesom hvert kapitel efterfølges af tjekopgaver og cases. Desuden findes vejledende løsninger til alle kapitlernes afsluttende opgaver og cases.

Organisation, niveau C, 2. udgave fra Trojka er udarbejdet til HHX og EUX og omfatter en lærebog inklusive cases og opgaver, yderligere e-læringsmateriale og ekstramateriale i form af PowerPoints og vejledende løsninger.

Lærebogen er i overensstemmelse med seneste fagplaner og lærervejledning (2017) til stofområdet organisation, niveau C.
Bogens kapitler er emneopdelt og er dermed velegnet til både holdundervisning og projektorienteret undervisning.

Organisation 7. udgave fra Trojka er en videreudvikling af de tidligere udgaver og således opdateret i overensstemmelse med udviklingen i de krav der stilles til faget på de uddannelser, hvor organisation indgår. I forhold til tidligere udgaver, er bogens omfang blevet reduceret. Således er nærværende 7. udgave mere fokuseret på de centrale teoretiske elementer i organisationsfaget. 

Lærebogen behandler såvel de klassiske som de nyeste teorier og modeller i relation til organisering. Der er løbende inddraget eksempler fra en række private samt offentlige virksomheder og organisationer.

ANVEND

Temaforløb
I iPraxisforløbene Organisation C, Hansens tømmerhandel og Øvecase – Kitchen arbejder eleverne bl.a. med organisationsteoretiske skoler, organisationens strukturer og processer, team- og projektorganisering, team- og projektledelse, kompetenceudvikling og ledelsesprocesser.

Opgavesamling Organisation C indeholder alle opgaver (ekskl. forforståelse) fra webBogen samlet på ét sted, således at både lærer og elever kan få et samlet overblik over progression og opgaveløsninger.

Det er på vej...