Fagpakke
Samfundsfag C
Materialer Information Kernestof

FAGOMRÅDE:

LÆS

LÆS - er rygraden i din undervisning og består af en række webBøger og eBøger fra Praxis og samarbejdende forlag. Bøgerne giver dig faglig fordybelse og kan være opslagsværker.

webBog
Samfund EUD/EUX F-C
Gå til detaljer
Flyt til favoritmapper
Åbn
eBog+
Samfundsfag C
Gå til detaljer
Flyt til favoritmapper
Åbn
eBog+
Samfundsfag C - Cases og opgaver
Gå til detaljer
Flyt til favoritmapper
Åbn
3 materialer ialt
Vis alle

FAGOMRÅDE:

ANVEND

ANVEND – supplerer grundbogsstoffet med anvendelsesorienterede forløb. iPraxisforløb understøtter klasseundervisningen med praksisnære og perspektiverende opgaver og materialer. iPraxisforløb tager udgangspunkt i aktuelle temaer og kernestoffet i faget.

iPraxis
Samfundsfag C merkantil og teknisk
Gå til detaljer
Flyt til favoritmapper
Åbn
iPraxis
Opgavesamling Samfundsfag F-C
Gå til detaljer
Flyt til favoritmapper
Åbn
iPraxis
Hansens tømmerhandel
Gå til detaljer
Flyt til favoritmapper
Åbn
iPraxis
Samfundsfag C-niveau
Gå til detaljer
Flyt til favoritmapper
Åbn
iPraxis
Øvecase til Samfundsfag C
Gå til detaljer
Flyt til favoritmapper
Åbn
5 materialer ialt
Vis alle
Beskrivelse Bliv klogere på indholdet af fagpakken her.

LÆS

Grundbøger
webBogen Samfundsfag F-C består af fem overordnede kapitler, der udfolder sig omkring fagets kernestof:
•    Politik
•    Sociologi
•    Arbejdsmarkedsforhold
•    Økonomi
•    Internationale forhold.

Hvert kapitel indeholder en række temaer, og alle kapitler indeholder opgaver og cases, der er differentieret til de respektive niveauer.
C-niveauet står særskilt for sig i værket. Til C-niveauet er udarbejdet særskilte opgaver.

Samfundsfag C fra Trojka er i overensstemmelse med seneste bekendtgørelse og fagplaner for fagområdet samfundsfag, niveau C og er udarbejdet med henblik på anvendelse i undervisningen på EUD og EUX.

Til grundbogen hører cases og opgaver samt e-læringsmateriale.


ANVEND

Temaforløb
I iPraxisforløbet Samfundsfag C, merkantil og teknisk arbejder eleven på tværs af kernestoffet med emner inden for politik, sociologi og økonomi. Afslutningsvis er der et emne om, hvordan man udarbejder en større skriftlig opgave.

I forløbet Hansens tømmerhandel arbejdes med følgende mål:

  • anvende grundlæggende viden om samfundsudvikling til at forklare og reflektere over menneskers handlinger inden for eget uddannelsesområde.
  • opsøge og validere forskellige informationskilder, formulere samfundsfaglige spørgsmål og anvende forskellige materialetyper til at dokumentere enkle, faglige sammenhænge.
  • diskutere samfundsmæssige problemer på et samfundsfagligt grundlag og argumentere for egne synspunkter og formidle andres holdninger og argumenter.

Samfundsfag C-niveau-forløbet går på tværs af kernestoffet og dækker alle mål til faget på C-niveau. Øvecase til samfundsfag C er tænkt anvendt som eksamensforberedelse til caseeksamen. Og i forløbet Opgavesamling samfundsfag F-C er alle opgaver (ekskl. forforståelse) og quizzer fra webBogen samlet på ét sted, således at både lærer og elever kan få et samlet overblik over progression og opgaveløsninger.

Det er på vej...