Fagpakke
Matematik C (merkantil)
Materialer Information Kernestof

FAGOMRÅDE:

LÆS

LÆS - er rygraden i din undervisning og består af en række webBøger og eBøger fra Praxis og samarbejdende forlag. Bøgerne giver dig faglig fordybelse og kan være opslagsværker.

webBog
Matematik, EUD/EUX, D-C
Gå til detaljer
Flyt til favoritmapper
Åbn
eBog+
Kernestof Mat1, hhx
Gå til detaljer
Flyt til favoritmapper
Åbn
2 materialer ialt
Vis alle

FAGOMRÅDE:

TRÆN

TRÆN - støtter den differentierede undervisning. Giver dig adgang til en række træningsforløb via vores banebrydende adaptive læringsværktøj, boost. Du arbejder med dit individuelle læringsforløb og træner huske- og forstå-kvalifikationerne.

boost
Brøkregning
Gå til detaljer
Flyt til favoritmapper
Åbn
boost
Differentialregning del 1-3
Gå til detaljer
Flyt til favoritmapper
Åbn
boost
Andengradspolynomier del 1-3
Gå til detaljer
Flyt til favoritmapper
Åbn
boost
Potensregning
Gå til detaljer
Flyt til favoritmapper
Åbn
boost
Procentregning
Gå til detaljer
Flyt til favoritmapper
Åbn
boost
Lineære funktioner
Gå til detaljer
Flyt til favoritmapper
Åbn
boost
Eksponentielle funktioner del 1-3
Gå til detaljer
Flyt til favoritmapper
Åbn
boost
Vektor i planen del 1-4
Gå til detaljer
Flyt til favoritmapper
Åbn
8 materialer ialt
Vis alle

FAGOMRÅDE:

ANVEND

ANVEND – supplerer grundbogsstoffet med anvendelsesorienterede forløb. iPraxisforløb understøtter klasseundervisningen med praksisnære og perspektiverende opgaver og materialer. iPraxisforløb tager udgangspunkt i aktuelle temaer og kernestoffet i faget.

iPraxis
Statistik - D-C, merkantil
Gå til detaljer
Flyt til favoritmapper
Åbn
iPraxis
Rentes- og annuitetsregning - D-C, merkantil
Gå til detaljer
Flyt til favoritmapper
Åbn
iPraxis
Funktioner - D-C, merkantil
Gå til detaljer
Flyt til favoritmapper
Åbn
3 materialer ialt
Vis alle
Beskrivelse Bliv klogere på indholdet af fagpakken her.

LÆS

Grundbog
webBogen Matematik D-C passer til eleven, der har matematik C på EUX og EUD for både de tekniske og merkantile retninger. Desuden passer den til de fagretninger, der skal have D-niveau på de tekniske EUD-uddannelser. Materialet indeholder over 220 regneopgaver og 5 forslag til projektopgaver. Der er en grundig introduktion til det gratis CAS-værktøj GeoGebra og interaktive GeoGebra-opgaver.

TRÆN

Individuel træning af kernestoffet
Følgende områder af kernestoffet kan trænes i adaptive boost-moduler, hvor eleverne kan arbejde med stoffet i deres eget tempo:
•    Brøkregning
•    Differentialregning 1-3
•    Andengradspolynomier 1-2
•    Potensregning
•    Procentregning
•    Lineære funktioner
•    Eksponentielle funktioner 1-3
•    Vektor i planen 1-4

ANVEND

Temaforløb
I forløbet Statistik lære eleverne at regne med statistik og statistiske metoder. Når de har været igennem forløbet, vil de:

  • have styr på og kunne beregne begreber som datasæt, frekvens, summeret frekvens
  • intervalfrekvens og summeret intervalfrekvens
  • kunne finde og beregne kvartiler og kvartilsæt
  • kende til flere måder af præsentere datasæt grafisk på (søjlediagram og sumkurve).

I iPraxisforløbet Rentes- og annuitetsregning arbejder eleverne med rentesregning og annuitetsregning. De får overblik over, hvilke formler de skal bruge, og skal arbejde med forskellige lånetyper samt kombination af lån og opsparing. Det sidste emne indeholder to idéer til projektopgaver, hvor eleverne kan arbejde videre med rentesregning til lån til bil og med annuitetsregning til lån til lejlighed.

Forløbet Funktioner supplerer webBogen Matematik D-C, kapitel 5 "Funktioner" med opgaver, der er relevante for de merkantile elever. Eleverne kommer til at arbejde med emner fra blandt andet erhvervsøkonomi som omsætning, variable enhedsomkostninger, logistik og franchising samt et mere generelt emne om bremse- og standselængder.

Det er på vej...