Fagpakke
Covid-19
Materialer Information Kernestof

FAGOMRÅDE:

ANVEND

ANVEND – supplerer grundbogsstoffet med anvendelsesorienterede forløb. iPraxis-forløb understøtter klasseundervisningen med praksisnære og perspektiverende opgaver og materialer. iPraxisforløb tager udgangspunkt i aktuelle temaer og kernestoffet i faget.

iPraxis
Covid-19
Gå til detaljer
Flyt til favoritmapper
Åbn
1 materialer ialt
Vis alle
Beskrivelse Bliv klogere på indholdet af fagpakken her.

Temaforløb om Covid-19.

I dette forløb er de faglige mål at:

  • opbygge større og rigere ordforråd.
  • forbedre mundtlig "dagligdags-fransk".
  • forbedre forståelsen af "dagligdags-fransk".
  • lære grundlæggende grammatiske regler.

Eleverne arbejder med en bred vifte af aktiviteter; skrift, tale og interaktive øvelser - både i grupper og individuelt. De får en grundlæggende forståelse af hvordan Covid-19 har påvirket sproget og hvordan franskmænd forholder sig til restriktioner og pandemien.  Forløbets omdrejningspunkt er autentiske tekster og videoer. 

Forløbet kan bruges på niveauerne Fransk Begynder A, Fransk Begynder B og Fransk Fortsætter B.

Det er på vej...