Fagpakke
Ombord - FVU-dansk trin 4
Materialer Information Kernestof

FAGOMRÅDE:

ANVEND

iPraxis
Ombord – FVU-dansk trin 4: klasse, digital og blended
Gå til detaljer
Flyt til favoritmapper
Åbn
1 materialer ialt
Vis alle
Forfattere Her kan du se de forfattere, som har bidraget til indholdet i denne fagpakke.
Beskrivelse Bliv klogere på indholdet af fagpakken her.

Ombord 4 er et undervisningsmateriale til alle på FVU-dansk trin 4, men som har et særligt fokus på kursister med dansk som andetsprog.

Ombord 4 er et digitalt forløb, hvor alt er samlet ét sted på praxisOnline. Det henvender sig således både til kursister på kurser med fysisk fremmøde og til de kursister, der har brug for mere fleksible undervisningsformater, fx blended learning eller ren onlineundervisning.

Ombord 4 indeholder opgaver til 10 forskellige emner, fx klima og bæredygtighed, madspild og cykependling, som alle tager udgangspunkt i autentiske tekster og hjemmesider. Alle emner består af et klassesæt med opgaver til print, onlineopgaver til læsning og skrivning samt ekstraopgaver. Alle opgaver kan løses ved fysisk fremmøde, men onlineopgaverne egner sig især til hjemmearbejde, mens opgaverne i klassesættene lægger op til samarbejde med en eller flere medkursister i klassen. Derudover er der en hel sektion dedikeret til diktater, der er indtalt, således at kursisterne kan træne dem i eget tempo.

Lærervejledning, undervisningseksemplificeringer og andre oversigter er ligeledes inkluderet i forløbet, såvel som der er lærertip til de forskellige sektioner undervejs.

Materialet er lavet med udgangspunkt i og dækker læringsmålene for FVU-dansk trin 4 som beskrevet i bekendtgørelsen.

Ombord 4 er en del af en serie, som tilsammen dækker alle fire trin til FVU-dansk. Enkelte emner går igen på tværs af trin, og materialet tilgodeser dermed også undervisningshold med behov for differentiering.

Det er på vej...