AMU 41387: Lederens værktøjer til at forebygge stress

Uddannelse

  • Efteruddannelse
Beskrivelse
Deltageren kan ved anvendelse af metoder og værktøjer identificere problemstillinger i relation til psykisk arbejdsmiljø og stress og på baggrund heraf gennemføre tiltag, der styrker det psykiske arbejdsmiljø og forebygger stress.
Målgruppe
Ledere i virksomheder med en aktiv arbejdsmiljøpolitik.
Mål
Deltageren kan, som en del af ledelsesfunktionen, anvende metoder og værktøjer til identifikation og håndtering af arbejdsmiljøorienterede problemstillinger. Herunder kan deltageren på et grundlæggende niveau identificere sammenhænge mellem psykisk arbejdsmiljø, arbejdsbelastninger og symptomer på stress og nedslidning.Deltageren kan bruge sin indsigt i symptomer på stress og nedslidning til at igangsætte handlinger, der forebygger stress og nedslidning, således at forbedringer af det psykiske arbejdsmiljø opnås. Derudover kan deltageren anvende relevant viden, lovgivning og vejledning om psykisk arbejdsmiljø og stress og omsætte denne viden til handlinger og initiativer, der forebygger stress og nedslidning.

Kursusvarighed: 2 dage