Laboratorieøvelser i Kemi B

Uddannelse

  • EUX
  • EUX Teknisk

Fag

  • Kemi

Niveauer

  • B
Dette forløb er en samling laboratorieøvelser som kan bruges til elever der har Kemi på B-niveau. Forløbet starter med nogle quizzer hvor eleverne skal huske hvad de forskellige kemiske apperaturer hedder, samt kemikaliesikkerhed. Forløbet indeholder dels nogle mikroforsøg og dels nogle synteser og analyser. Desuden er der inspiration til et forsøg som eleverne selv skal tilrettelægge. Forsøgene handler blandt andet om reaktionshastigheder på magnesum i syre, estersyntese og fremstilling af hovedpinetabletter samt analyse af kalkindholdet i en æggeskal. Elever fra alle fagretninger kan lave forsøgene. Der er et lille afsnit med perspektivering til erhvervsfag inden hvert forsøg, men det er oplagt at underviseren uddyber denne del.