SketchUp 3D Bygge & Anlæg

WebBogen SketchUp 3D er skrevet til elever på grundforløbet inden for fagområderne Træfagenes Byggeuddannelse (tømrer, gulvlægger og tækkemand), murer, struktør og brolægger. Den er udviklet med udgangspunkt i webBogen Tegningslære 3D - AutoCAD og SketchUp, der er en webBog til Træfagenes Byggeuddannelse på hovedforløbet. Indholdet til Træfagenes Byggeuddannelse er i SketchUp 3D identisk med det indledende indhold i Tegningslære 3D - AutoCAD og SketchUp - bortset fra en grafisk opdatering. Indholdet til murer, struktør og brolægger er nyudviklet.

SketchUp 3D skal hjælpe eleverne med at komme godt i gang med at tegne i 3D-programmet SketchUp - og blive gode til det!

WebBogen er baseret på øvelser og indeholder en forholdsvis begrænset mængde tekst. Øvelserne er udviklet mhp. at være selvinstruerende, men lidt hjælp, råd og vejledning fra en lærer eller klassekammerater, vil der nok blive brug for undervejs.

WebBogen indeholder disse hovedafsnit: 

 1. Om indholdet
 2. Generelt om 3D
  Hvad er 3D, og hvad kan det bruges til?
 3. Installation og opsætning af SketchUp
  Vejledning i hvordan eleven installerer en gratis version af SketchUp på sin computer, og hvordan han/hun sætter programmet op, så det passer til de opgaver, der skal arbejdes med.
 4. Tegnefunktioner
  Korte videoer, som viser, hvordan eleven bruger de vigtigste tegnefunktioner.
 5. Introguides
  Øvelser, hvor eleverne trin for trin guides igennem tegning af forskellige komponenter og konstruktioner. På den måde lærer de at bruge de mest grundlæggende funktioner i SketchUp ud fra princippet "Learning by doing". Først er der en fælles opstart med to, små tværfaglige øvelser samt en vejledning i, hvordan man udskriver sin tegning (kræver SketchUp Pro). Dernæst er der flere fagopdelte introguides til Træfagenes Byggeuddannelse, murer og struktør.

Introguidene omfatter følgende øvelser:

Fælles opstart
- Prisme
- Kasse
- Udskrift af tegning (vejledning)

Træfagenes Byggeuddannelse
- Hulstykke og lige tap
- Køkken
- Straffet tap og halvskjult hjørnetap
- Gitterspær
- Ydervæg og spær

Murer
- Mursten og fuger
- Vinkelmur
- Hulmur

Struktør
- U-bøjle
- Betonvæg med vinduesudsparing
- Betonvæg/forskalling 

 

 

Forfatter

Karsten Musgaard, Jesper Skovsgaard og Kristoffer Kristensen.

Redaktør

Heidi Parsberg

Udgivet

  08/03/2017

Udgiver

  Praxis

Læs mere

Relaterede materialer