GF2 Murersjak (version 2)

Der er udviklet 5 iPraxis-forløb til murernes GF2 med et samlet tidsforbrug på tolv uger svarende til varigheden af det uddannelsesspecifikke fag i grundforløbet. Dette er det fjerde forløb. Det er estimeret til 20 dage. OBS! Dette forløb er version 2 af Murersjakopgaven og erstatter den tidligere Murersjakopgave. Version 2 er ændret lidt, så eleverne kan arbejde videre på den i den afsluttende grundforløbsprøve (5. forløb). Opgaven præsenteres således for eleverne: I denne opgave skal I arbejde sammen i grupper (sjak) om at løse de teoretiske opgaver. Den praktiske opgave løser I delvist som sjak, delvist selvstændigt. I skal hver opføre mur A, B, C og D. Mur E samarbejder I om. Når alle i sjakket har nået rejsehøjde (18 skifter), skal I hver især arbejde videre med at pudse væg, støbe afretningslag, fuge murværk, sætte fliser op og lægge klinker.

Type

PRAXIS-skabelon

Uddannelse

Udgivet

    30/03/2017

Udgiver

    Praxis

Læs mere

Relaterede materialer