Opgavesamling Pudsbogen

Som supplement til webBogen Pudsbogen findes iPraxisforløbet Opgavesamling Pudsbogen. Opgavesamlingen indeholder samtlige tjekopgaver og gruppeopgaver i webBogen. Opgavesamlingen gør det muligt for lærere at benytte alle iPraxisfunktioner ifm. opgaverne, fx kan man redigere indholdet, supplere med egne opgaver, vise og skjule opgaver mv. Lærere kan også vælge at bruge opgavesamlingen som test og vha. progressionslinjen holde styr på, hvilke elever, der har løst hvilke opgaver og med hvilket resultat. I modsætning til webBogen, er tjekopgaverne i opgavesamlingen indstillet sådan, at eleverne kun har et forsøg pr. spørgsmål. Hvis eleverne vil øve sig i tjekopgaverne eller teste deres paratviden, kan de gøre det i webBogen, hvor de typisk har flere svarforsøg til hvert spørgsmål. Der er opgaver til hovedemnerne: Puds før og nu, Arbejdsmiljø, Miljøvurdering af overflader til puds og tyndpuds, Pudsens fysik, Traditionelt puds, Puds på rørvæv og terracottavæv, Kvaderpuds, Stænkpuds og palæpuds, Trækning af gesimser, Gipspuds, Overfladebehandling med minimal lagtykkelse, Heldækkende tyndpuds og Kalkning.

Type

PRAXIS-skabelon

Udgivet

    10/04/2017

Udgiver

    Praxis

Læs mere

Relaterede materialer