Teknologi E Bygge og Anlæg murer

iPraxisforløbet "Teknologi E" er udarbejdet i tre forskellige versioner til hovedforløbet - en version til henholdsvis murer-, tømrer- og struktør-/brolæggeruddannelsen. Hvert forløb består af en omfattende, generel del og en fagspecifik case. Det eneste, der adskiller de tre forløb, er de fagspecifikke cases, da den generelle del er ens i alle tre iPraxisforløb. Den enkelte B&A-faglærer kan evt. vælge at udskifte casen med sin egen, men bibeholde hele den generelle del. På den måde er iPraxisforløbet let at gøre til ”sit eget”. I den generelle del af iPraxisforløbet er der indledningsvis fokus på at give eleverne forståelse for, hvad faget teknologi går ud på bl.a. ved at introducere dem til de faglige mål. Derefter arbejder eleverne gruppevis sammen om at udvikle og fremstille et produkt ud fra egen ideudvikling. I den sammenhæng kommer eleverne gennem disse faser: 1. Udfordring 2. Ideudvikling 3. Fremstilling af produkt 4. Test 5. Evaluering 6. Mundtlig prøve Det tydeliggøres for eleverne, at teknologi er et metodefag, hvor de lærer at arbejde systematisk hen mod et godt resultat, men samtidig pointeres det, at kernen i faget teknologi ikke kun er produktet, de fremstiller, men i lige så høj grad selve arbejdsprocessen fra ide til aflevering. Det er muligt for den enkelte faglærer at udbygge iPraxisforløbet med fagfaglige kompetencemål. iPraxisforløbet til Teknologi F, der er udviklet til B&A-området på grundforløbet, er opbygget ud fra samme opgavestruktur som skitseret herover. Derfor vil det være hensigtsmæssigt at træne eleverne i den systematiske arbejdsmetode allerede på grundforløbet. Se forløbet ”Teknologi F, Bygge & Anlæg”.

Type

PRAXIS-skabelon

Fag

Niveauer

Udgivet

    30/08/2017

Udgiver

    Praxis

Læs mere

Relaterede materialer