Træfagenes værktøjslære

I Træfagenes værktøjslære gennemgås de værktøjer og stationære maskiner, som hyppigst anvendes inden for de fire specialefag i træfagenes byggeuddannelse – tømrer, gulvlægger, tækkemand og alu-tømrer.

I bogen beskrives bl.a., hvordan og til hvilke opgaver værktøjerne og maskinerne bruges, men også korrekt indstilling, vedligeholdelse, kvalitet og sikkerhed omtales, afhængigt af hvilket værktøj det drejer sig om. 

Som supplement til præsentationen af elhåndværktøj indeholder bogen seks instruktionsfilm. På filmene vises, hvordan seks af de hyppigst anvendte
elhåndværktøjer bruges korrekt.

Alle, der arbejder inden for træfagene, har brug for en solid, grundlæggende viden om det værktøj og de maskiner, de arbejder med – dels for at kunne vælge det rigtige værktøj, men også for at kunne udføre en arbejdsopgave sikkert og fagligt korrekt.

Træfagenes værktøjslære retter sig mod lærlinge inden for træfagene, men mange af de beskrevne værktøjer bruges af andre faggrupper, som derfor
også kan have glæde af bogen. 

Værktøjsområdet udvikles løbende, og der kommer hele tiden nye værktøjer til. I denne bog beskrives værktøjer og sikkerhedsudstyr, der bruges inden for specialerne under træfagenes byggeuddannelse i 2009.

Træfagenes værktøjslære indledes i kapitel 1 med en gennemgang af værktøjet i en tømrerlærlings værktøjskasse, men også andet håndværktøj, gipsværktøj og tekniske hjælpemidler beskrives i det første kapitel.

Da Træfagenes værktøjslære retter sig mod lærlinge inden for alle fire specialefag i træfagenes byggeuddannelse – tømrer, gulvlægger, tækkemand og alu-tømrer – indeholder kapitel 2 en kort præsentation af de mest almindelige specialværktøjer til de tre sidstnævnte specialefag. Alle med lyst og
interesse inden for disse områder vil dog kunne få stor gavn af bogen.

Bogens øvrige kapitler omhandler elværktøj – med tilhørende cd, luft- og skudværktøj, måle- og nivelleringsværktøj, arbejdsborde, skærpning/slibning af værktøj, sikkerhedsudstyr og stationære maskiner.

Som supplement til kapitlet om elhåndværktøj er der seks afsnit i bogen, der understøttes af en film. De pågældende afsnit er markeret med et ikon. Klik på ikonet, når du møder det, og få vist en instruktionsfilm.

Tømrerfagets Lærebogsudvalg

November 2009

Redaktør

Heidi Parsberg Madsen

Udgave

3. udgave

Uddannelse

Udgivet

    27/10/2017

Udgiver

    Praxis

Læs mere