Tagkonstruktioner

Tagkonstruktioner er fagets grundbog om principperne i forskellige tagkonstruktioner med konstruktionseksempler og opsnøringsteknikker. Desuden omtales tilridsnings- og skæreteknik.

Tagkonstruktioner er inddelt i følgende kapitler:

 • Generelle krav
 • Tagformer
 • Bjælkespær
 • Hanebåndsspær
 • Tilridsning
 • Skæreteknik
 • Gitterspær
 • Grater
 • Keler
 • Plankekeler
 • Skotrender

Der er anvendt farvekodning på hhv. vandrette målelinjer, plankekelens 3. målelinje samt alle spor.

Bogen anvendes i undervisningen inden for træfagene samt øvrige byggetekniske uddannelser på erhvervsskolerne. 

 

OBS - bogen indgår IKKE i tømrerfagets ebogspakke og der skal således købes særskilt licens til denne bog.

Bygningsdele, der behandles i denne lærebog, omhandler de grundlæggende principper i forskellige tagkonstruktioner, med konstruktionseksempler og opsnøringsteknikker samt lidt om tilridsnings- og skæreteknik.

Tagkonstruktionen virker først og fremmest som klimaskærm, hvor der stilles store krav til holdbarhed – styrke – minimum af vedligeholdelse og et pænt udseende.

Træ har været anvendt som konstruktionsmateriale til tagværker i mangfoldige år. Træet har en række fordele frem for andre materialer såsom: Lethed, styrke, let bearbejdelighed, god brandmodstandsevne og anvendeligt ved store såvel som små byggerier.

Lærebogen giver ikke anvisninger på konstruktionsløsninger, men fortæller populært om emnet.

Udvalget takker Træbranchens Oplysningsråd, for i begrænset omfang at have givet tilladelse til at gengive eksempler fra TOP pjecerne.

I 6. udgave er indholdsfortegnelsen mere omfattende end i de tidligere udgaver af bogen, lige som der er foretaget mindre tegningsmæssige rettelser på side 45, 88, 126, 136, 140, 141 og 173. På side 88 og 173 er der tilføjet nyt tekst om Normalsnit.

September 2010
Lærebogsudvalget

Redaktør

Heidi Parsberg Madsen

Udgave

6. udgave

Uddannelse

Niveauer

Udgivet

  27/10/2017

Udgiver

  Praxis

Læs mere