Tagfod, skotrende og undertag

Dette hæfte omhandler, hvordan man kan opføre konstruktionen tagfod (fodplade) på muret gesims, så bygningsreglementets krav til isolering opfyldes samtidig med, at ventilation af tagkonstruktionen sikres. Hæftet indeholder desuden en beskrivelse af, hvordan man opbygger en skotrende, og hvordan man monterer et undertag. Sidst i hæftet findes generelle informationer om undertag. Konstruktionen i hæftet er opbygget af rupløjede brædder med diffusionstæt undertag af banevare.

 

OBS: Denne titel indgår i ikke i tømrerfagets ebogspakke og der skal derfor købes særskilt licens.

I bygningsreglementet stilles der krav til isoleringstykkelser - bl.a. i tagrum. De øgede isoleringstykkelser bevirker, at der stilles større krav til damptætheden i tagkonstruktionens inderside og til ventilation af tagkonstruktionen. Hvis tagkonstruktionsarbejdet ikke udføres korrekt, kan der dannes svamp i konstruktionen.

I dette infohæfte viser vi, hvordan man kan opføre konstruktionen tagfod (fodplade) på muret gesims, så bygningsreglementets krav til isolering opfyldes samtidig med, at ventilation af tagkonstruktionen sikres. Hæftet indeholder desuden en beskrivelse af, hvordan man opbygger en skotrende, og hvordan man monterer et undertag. Sidst i hæftet findes generelle informationer om undertag.

Konstruktionen i hæftet er opbygget af rupløjede brædder med diffusionstæt undertag af banevare. 

Redaktør

Heidi Parsberg Madsen

Udgave

1. udgave

Uddannelse

Niveauer

Udgivet

    31/10/2017

Udgiver

    Praxis

Læs mere