Teknologi F Bygge og Anlæg

iPraxisforløbet "Teknologi F" er oprindeligt udarbejdet til GF2 på B&A-området, men da forløbet består af en omfattende generel del og to fagspecifikke cases, kan det, hvis casene udskiftes, også bruges inden for andre fagområder. Den enkelte B&A-faglærer kan ligeledes vælge at udskifte casene med sin egen/sine egne, men bibeholde hele den generelle del. På den måde er iPraxisforløbet let at gøre til ”sit eget”. I den generelle del af iPraxisforløbet er der indledningsvis fokus på at give eleverne forståelse for, hvad faget teknologi går ud på bl.a. ved at introducere dem til de faglige mål. Derefter arbejder eleverne gruppevis sammen om at udvikle og fremstille et produkt ud fra egen ideudvikling. I den sammenhæng kommer eleverne gennem disse faser: 1. Udfordring 2. Ideudvikling 3. Fremstilling af produkt 4. Test 5. Evaluering 6. Fremlæggelse Det tydeliggøres for eleverne, at teknologi er et metodefag, hvor de lærer at arbejde systematisk hen mod et godt resultat, men samtidig pointeres det, at kernen i faget teknologi ikke kun er produktet, de fremstiller, men i lige så høj grad selve arbejdsprocessen fra ide til aflevering. Det er muligt for den enkelte faglærer at udbygge iPraxisforløbet med fagfaglige kompetencemål. I iPraxisforløbene til Teknologi E, der er udviklet til B&A-området på hovedforløbet, møder eleverne samme opgavestruktur som skitseret herover, og får dermed mulighed for at træne den systematiske arbejdsmetode endnu engang.

Type

PRAXIS-skabelon

Redaktør

Heidi Parsberg Madsen;

Fag

Niveauer

Udgivet

    11/12/2017

Udgiver

    Praxis

Læs mere

Relaterede materialer