Naturfag F-E

Naturfag F-E gennemgår de naturfagsfaglige emner for F-E-niveau ifølge bekendtgørelsen for naturfag på erhvervsuddannelserne, og den er særligt velegnet til eleven på G2. Den indeholder både grundlæggende naturfaglige og erhvervsrettede emner.

webBogens indhold er delt op i seks hovedafsnit, der svarer til fagets faglige mål. Disse indeholder generelt fællesstof med tilhørende opgaver.
Hovedafsnittene om energi og byggesten, cellebiologi og stoffers opbygning og egenskaber indeholder desuden fagspecifikt stof med tilhørende opgaver og quizzer.

Det generelle fællesstof er relevant uanset, hvilken fagretning man har valgt.
Det fagspecifikke stof er foreløbig delt op i fagsporene:

 • Mennesker - til fag, der arbejder med mennesker. Fx Social- og sundhedsuddannelserne, tandklinikassistenter, serviceassistenter.
 • Fødevarer - til fag, der arbejder med fødevarer. Fx detailslagtere, ernæringsassistenter, bagere og konditorer.

Bogen indeholder:

 • Forforståelsesopgaver for at bringe elevens forhåndsviden i spil
 •  Oversigt over faglige mål i hvert kapitel
 • Tekster til kernefaglige emner på F-E-niveau
 • Problemløsningsopgaver til de naturfagsfaglige emner, med varierende sværhedsgrad, for at forankre elevernes faglige progression
 • Vejledende svar til opgaverne
 • Refleksionsopgaver
 • Forsøg
 • Quizzer 
 • Fagspor, hvor stoffet er specifikt rettet mod elevens uddannelse
 • Klikbare faglige begreber
 • Lærervejledninger.

WebBogen dækker både F- og E-niveau og er rettet mod flere forskellige EUD-uddannelser. Derfor vil det være op til underviseren at hjælpe eleverne med at prioritere indholdet og tydeliggøre, hvor detaljeret eleven bør arbejde med stoffet.

Til naturfagswebBogen hører også forskellige iPraxisforløb. iPraxisforløb er sammenhængende læringsforløb med opgaver, quizzer, refleksion, naturfaglige forsøg osv., hvor eleven kommer til at arbejde med problemstillinger, som han/hun kan komme til at møde inden for sit fagområde.

Forfatter

Henning Vinther Rasmussen, Susanne Skovgaard

Redaktør

Katrine Mølgaard Andersen, Helle Grubbe

Udgave

1. udgave

Uddannelse

Fag

Niveauer

Udgivet

  31/12/2015

Udgiver

  Praxis

Læs mere

Relaterede materialer