Diætetik - 6. udg

Diætetik sætter fokus på det kostfaglige ansvar og på maden som redskab i sygdomsbehandling. Også muligheden for at forebygge sygdomme via maden er et af bogens temaer ligesom anbefalinger om kost ved forskellige sygdomme.

Bogen indeholder følgende kapitler:

  • Diætetik før og nu
  • Grupper med særlige behov
  • Problemer med vægten
  • Fødevareoverfølsomhed
  • Diætprincipper ved sygdom

Fagets forord

Viden er dit fundament

Denne lærebog rummer ny, nødvendig og vigtig viden for dig, der er i gang med at uddanne dig til en dygtig og anerkendt madhåndværker.

Som ernæringshjælper og -assistent markerer du dig med en særlig viden og kompetence på mange områder: Ernæring bredt set, mad til småtspisende, dejlig mad til børn i daginstitutioner og spændende kantinemad, der lever op til de officielle kostråd, moderne, lækker og ernæringsrigtig mad til patienter på sygehuse og ældre på plejehjem. Blot for at nævne nogle af dine spidskompetencer som uddannet.

Din uddannelse består af både praktiske og teoretiske dele, og indholdet i dine lærebøger skal derfor matche, hvad du lærer i skolefagene, men samtidig kunne omsættes i praksis, når du skal være med til at sikre og udvikle kvaliteten af den gode hverdagsmad i køkkenet.

I Fagligt Udvalg for Ernæringsassistentuddannelsen fastlægger vi mål og rammer for at give dig den bedste og mest tidssvarende uddannelse, og her er kvalitetslærebøger et vigtigt element, fordi de styrker dine kompetencer i faget.

Kost & Ernæringsforbundet udgiver sammen med PRAXIS - Erhvervsskolernes Forlag lærebøger til alle centrale fag i uddannelsen, og bøgerne bliver løbende revideret. Derfor kan vi kun opfordre dig til at bruge lærebogen, som den er skrevet og tænkt: Et uundværligt element i den mosaik af viden og kompetencer, du får undervejs i uddannelsen, og som tilsammen udgør det fundament, du skal stå på som kost- og ernærings- og sundhedsfagligt uddannet madhåndværker.

November 2015

Fagligt Udvalg for Ernæringsassistentuddannelsen


Forfatters forord

Der sker løbende forskning og udvikling inden for ernæringsområdet.

Dette både i forhold til madens sammensætning, næringsstoffernes betydning for mennesker i forskellige livsstadier, med forskellige behov, og næringsstoffernes betydning i forhold til forskellige sygdomme.

Ligeledes er der sket udvikling i forekomsten af en lang række sygdomme, og hertil udvikling inden for forebyggelse og behandling af disse sygdomme.

I 2013 udkom 5. udgave af Nordiske næringsstofsrekommendationer, NNR 2012. Herefter blev indholdet i bogen Diætetik opdateret i henhold til NNR 2012 samt i henhold til opdaterede anbefalinger og kostråd. I denne reviderede udgave af bogen Diætetik har fokus været på at opdatere bogens samlede indhold til aktuelt gældende anbefalinger og seneste viden inden for ernæringsområdet. Der er foretaget omfattende omskrivning og opdatering af de forskellige kapitler, og bogen er ligeledes opdateret med nye kilder samt supplerende læsning og inspiration. Der er endvidere tilskrevet nye kapitler og afsnit og opgaver til bogen.

Formålet med disse opgaver er at inspirere eleven til at reflektere over teorien og forsøge at omsætte denne til praksis.

Der henvises til andre lærebøger på ernæringsassistentuddannelsen, publikationer fra Fødevarestyrelsen, Sundhedsstyrelsen og Socialstyrelsen. Dette for at skabe sammenhæng mellem de forskellige lærebøger på Ernæringshjælper- og assistentuddannelsen og give inspiration og råd til andet relevant materiale.

Gennem bogen anvendes betegnelserne person, borger og patient varierende afhængig af, hvor jeg har fundet det naturligt i forhold til sammenhængen.

Der anvendes endvidere forskellige fagtermer og -udtryk om bl.a. organer og enzymer som fx laktose, steatorré og ventrikel. Brugen af disse fagtermer og -udtryk giver god mening, når kost-, ernærings- og sundhedsfaglige kommunikerer. I kommunikation og samarbejde med borgeren skal den kost- og ernæringsfaglige naturligvis anvende helt almindelig hverdagsord og -begreber.

Jeg vil gerne give en stor tak til Kost & Ernæringsforbundet for råd og sparring i forbindelse med bogens indhold, udformning og opbygning.

Også tak til Alice Linning, som har været forfatter på tidligere udgaver af Diætetik (udgave 1-5).

Takyiwa Boateng
Aut. klinisk diætist
Cand. scient. i Klinisk Ernæring

November 2015

Forfatter

Takyiwa Boateng

Redaktør

Karen Agerbæk

Udgave

6. udgave

Uddannelse

Udgivet

    21/03/2018

Udgiver

    Praxis

Læs mere