Designbogen

Design er et omfattende og mangefacetteret begreb, og Designbogen behandler emnet i bredeste forstand. Fra design af virksomhedsidentitet til design af en citronpresser.

Dagligt forholder vi os bevidst eller ubevidst til design i form af brugsgenstande, boliger, tøj, møbler, fysiske omgivelser etc.

Hvordan man rent praktisk lærer at designe og analysere design, kan du læse i bogen her. 

Designbogen beskriver både den overordnede designproces og alle delprocesserne og metoderne. Den omfatter hele værktøjskassen: problem- og designanalysen; metoderne til inspiration, idegenerering og fastlæggelse af målgruppe og marked; researchen; skitserings- og specificeringsfasen; briefingen; materialeundersøgelsen etc. Bogen udfolder en række praktiske eksempler fra elever såvel som professionelle designere, der viser, hvordan man griber en designproces an.

Designbogen er målrettet fagene ’design’ og ’design og arkitektur’ på både C- og B-niveau, og den kan anvendes på alle de gymnasiale uddannelser, HTX, HHX, STX og HF samt EUX.

Bogen indeholder følgende fem hoveddele:
• Produktdesign
• Kommunikationsdesign
• Design af fysiske omgivelser
• Arkitektur
• Stilhistorisk oversigt

Designbogens forfattere er alle erfarne undervisere inden for designfeltet.

Designbogen er en ny og revideret udgave af bogen Design B, der kom i 1. udgave i 2009 og i 2. udgave i 2011.

Bogen kom i sin tid i stand, fordi vi som designlærere savnede en grundbog, der favnede både den praktiske og den teoretiske del af designfaget på gymnasieniveau. Vi ønskede en bog, der anviser arbejdsprocesser til udførelsen af det praktiske arbejde - hvordan går man til værks, hvilke værktøjer skal man hive frem af værktøjskassen
– og som lancerer en analytisk tilgang til de områder, der præsenteres i læreplanerne, som næsten er enslydende på alle gymnasiale niveauer.

Med revideringen, der er foregået hen over foråret 2017, har vi tilpasset bogen i forhold til reformen, og sådan at den kan bruges på alle gymnasiale ungdomsuddannelser
i fagene Design og Design og arkitektur på C- og Bniveau, enten som valgfag eller som studieretningsfag. 

Vi har i samme ombæring ensrettet kapitlernes opbygning og tilføjet elevprojekter, der eksemplificerer designprocessen. 

Det stilhistoriske afsnit er ført op til i dag og er endvidere revideret og tilpasset de tre discipliner produktdesign, arkitektur og kommnunikationsdesign.

Og endelig er der indsat og beskrevet flere analytiske vinkler særligt til arkitekturdelen, sådan at indholdet i højere grad passer til det nye fag på hhx, stx og hf, Design 
og arkitektur.

På de første 2 udgaver var også Jørgen Kleis og Pernille Nørregaard medforfattere. Vi vil gerne rette en tak til dem for deres bidrag. Vi vil også gerne fortsat Cecilie
Manz, Trine Rask, Bjarke Ingels, Michael Mygind samt Iplexus og NoRA for imødekommenheden. 

Forfattergruppen,
Dorthe Vesterholm Klausen, Mette Koch og Rikke Slot Kirstensen

Juli 2017

Forfatter

Rikke Sloth Kristensen, Mette Korsholm Koch og Dorte Vesterholm Klausen

Redaktør

Kirsten Nordentoft

Udgave

1. udgave

Uddannelse

Niveauer

Udgivet

    11/04/2018

Udgiver

    Praxis

Læs mere