Flipped learning - Flip med video

Bogen indeholder fire dele:

I Del 1 fokuserer vi på det metarefleksive i at tænke video ind i undervisningen som for elevernes læring. Videoer skal ikke bare ses, men også bearbejdes gennem forskellige læringsaktiviteter.

I Del 2 fokuserer vi på den konkrete planlægning af undervisning med video. Vi giver eksempler på, hvordan en undervisningssekvens kan se ud, når man tænker i en bestemt stilladseringstanke, som den kendes fra den faglige læsning. Vi giver desuden forslag til, hvordan eleverne kan diskutere, dokumentere, systematisere og reflektere over det faglige indhold.

Del 3 handler om, hvordan en undervisningsvideo produceres. Vi giver her en række erfaringsbaserede bud på opmærksomhedspunkter, man som lærer bør have for øje, når der produceres videoer i og til undervisningen.

Del 4 indeholder skabeloner og modeller, som kan gøre arbejdet med video nemmere. Skabelonerne er tænkt som planlægnings-, arbejds- og vurderingsværktøjer, som kan benyttes af både elever og lærer.

Denne bog er tænkt som et supplement til bogen Flipped Learning – mere end bare video, (Praxis, 2014), som vi herefter omtaler som hovedbogen. I hovedbogen argumenterer vi for, at Flipped Learning ikke er knyttet an til et bestemt medie og derfor ikke skal ses som synonym for videomedieret undervisning. Men vi oplever, at lærere på tværs af uddannelsessektoren udviser særlig stor interesse for netop denne del. Derfor mener vi, det er relevant at uddybe og operationalisere nogle af de områder, vi i bogen beskæftiger os med og anser for vigtige i forhold til stilladsering, produktion og distribuering
af video.

Vi bringer i bogen her pointer fra hovedbogen et skridt tættere på undervisningspraksis. Bogen uddyber videodelen, fordi vores oplevelser fra praksis viser, at netop video er noget, som mange lærere bruger og er optagede af. Vores oplevelse er også, at når det tekniske fundament er på plads, så melder der sig et behov for refleksion og et ønske om at sætte videoerne ind i en faglig kontekst. Dette er således vores bud på, hvilke overvejelser man som lærer kan gøre sig i denne sammenhæng.

Vi har primært fokus på de videoer, læreren producerer og distribuerer. Det betyder dog ikke, at elevens produktion i vores perspektiv er mindre vigtig.

Vi vil undlade at benævne bestemte teknologier som “de rigtige”. I stedet vil vi på vores hjemmeside www.flippedlearning.dk komme med gode eksempler, inspiration og ideer fra vores egen daglige praksis.

Bogen er delt op i fire mindre dele:

I Del 1 fokuserer vi på det metarefleksive i at tænke video ind i undervisningen som stilladsering for elevernes læring. Videoer skal ikke bare ses, men også bearbejdes gennem forskellige læringsaktiviteter.

I Del 2 fokuserer vi på den konkrete planlægning af undervisning med video. Vi giver eksempler på, hvordan en undervisningssekvens kan se ud, når man tænker i en bestemt stilladseringstanke, som den kendes fra den faglige læsning. Vi giver desuden forslag til, hvordan eleverne kan diskutere, dokumentere, systematisere og reflektere over det faglige indhold.

Del 3 handler om, hvordan man producerer en undervisningsvideo. Vi giver her en række erfaringsbaserede bud på opmærksomhedspunkter, du som lærer bør have for øje, når du producerer videoer i og til undervisningen.

Del 4 indeholder skabeloner og modeller, som kan gøre arbejdet med video nemmere. Skabelonerne er tænkt som planlægnings-, arbejds- og vurderingsværktøjer, der kan benyttes af både elever og lærer.

Rigtig god fornøjelse med Flipped Learning – Flip med video

Forfatterne, marts 2015

Forfatter

Roland Hachmann, Peter Holmboe

Redaktør

Kirsten Nordentoft

Udgave

1. udgave

Udgivet

    18/04/2018

Udgiver

    Praxis

Læs mere