Grundlæggende byggeviden

Denne lære- og opslagsbog beskriver grundlæggende viden om byggeri - en grundviden, som man kan bygge videre på ved at benytte sig af linksamlingen under billedet her på siden, hvor der findes en række relevante links til bogens forskellige emner.

Grundlæggende byggeviden 5. udgave giver en sammenfattende beskrivelse af alle relevante aspekter ved et byggeri:

 • Byggematerialer
 • Konstruktioner
 • Tekniske installationer
 • Miljøforhold
 • Love og regler
 • Bygningsudtryk
 • Byggetekniske tegninger og meget mere

Lære- og opslagsbogen giver viden om det gældende bygningsreglement (BR18) og de mange standarder, der er relevante inden for byggeriet.

Grundlæggende byggeviden er velegnet til alle, der har brug for en basisviden om byggeri eller til undervisningsbrug på htx, bygge- og anlægsfag og til ejendomsmægleruddannelsen.

Find ekstramaterialer under billedet her på siden.

Forord til 5. udgave

Bogen er nu igen blevet justeret med nye opdateringer. Der er blevet tilført nye delafsnit, nye billeder og enkelte pasager er fjernet, da disse ikke længere er gyldige.

Grundlæggende Byggeviden er tilrettet efter bygningsreglementet BR18, der er trådt i kraft pr. 1. januar 2018. Det anbefales dog altid at orientere sig om den nyeste lovgivning på egen hånd.

Claus Bjerre, februar 2018

Forord

I gamle dage – og det er for blot lidt mere end 50 år siden – var det tilsyneladende lettere at bygge et hus. Byggeriet var traditionspræget og gav ikke særlig anledning til diskussion om holdbarhed, indeklima, miljø eller andet.

Materialeudbudet var overskueligt, træ og tegl udgjorde byggeriets væsentligste materialegrupper.

I den efterfølgende tid har den teknologiske udvikling taget fart. Det har betydet en lettelse af arbejdsprocesserne for håndværkerne og også en udvikling af nye byggevarer og byggekomponenter, så vi i dag råder over en mangfoldighed, som ikke tidligere set.

De mange byggevarer stiller krav til byggebranchens udøvere om indsigt og viden for at sikre, at der er overensstemmelse mellem de valgte byggevarer og de konstruktioner, som de skal indgå i.
I selve konstruktionsprocessen skal der tages hensyn til materialernes egen natur, og under konstruktive beskyttelseshensyn skal materialerne sammenstilles til holdbare og bæredygtige konstruktioner.

Træ og natursten er de få byggematerialer, som med blot en mekanisk forarbejdning direkte kan anvendes i byggeriet. Alle andre byggevarer er resultater af en forædlingsproces.

I forbindelse med denne forædlingsproces opstår en række miljøproblemer, som naturligvis skal mindskes mest muligt. Mange tiltag skal gøres for at opnå et tilfredsstillende resultat. I projekteringen af byggeri vil “miljørigtig projektering” indgå som et fast element i projekteringsarbejdet. Miljørigtig projektering bygger på en livscyklusvurdering af materialerne.

Nærværende bog beskriver de vanlige byggematerialer inden for grupperne træ, tegl, beton, plast, glas og metaller, og konstruktionseksempler illustrerer anvendelsen af disse byggevarer. Endvidere behandles overordnet de miljøproblemer, som opstår i produktion og anvendelse af byggevarer.

De lovgivningsmæssige rammer, vejledninger og anvisninger er ligeledes omtalt.

Bogen er disponeret i kapitler efterfulgt af korte oversigter over hvert kapitels indhold. Det vil være muligt i undervisningsøjemed at temabehandle hvert kapitels emne for så endeligt at sammenfatte alle kapitler i tegningsmæssige løsningsforslag.

Der må i denne forbindelse yderligere henvises til markedets producentkataloger og -brochurer og naturligvis til anden relevant faglitteratur.

Igennem hele bogen henvises der til uddybende information på internettet. Dette klares med et lille ikon, som fortæller, at læseren her kan gå ind på bogens hjemmeside og finde et relevant link.

Forfatter

Jørgen Larsen, Claus Bjerre

Redaktør

Michael B. Hansen

Udgave

5. udgave

Uddannelse

Udgivet

  18/04/2018

Udgiver

  Praxis

Læs mere