Anvendt Kemi 2

Anvendt Kemi 2 er andet bind i systemet til B-niveauet i kemi på htx. Tilsammen dækker Anvendt Kemi 1 og 2 hele kernestoffet på htx-B-niveauet. 

Bogen arbejder målrettet med det, der karakteriserer det tekniske gymnasium: De materialer, den produktion og de kemiske teknologier, der er væsentlige i det moderne samfund. Opgaver og eksempler er integreret i teksten, og der er desuden en række cases, skrevet af eller med hjælp fra fagfolk, der perspektiverer kernestoffet. I bind 2 handler disse cases blandt andet om en ny generation af katalysatorer, som det danske firma Haldor Topsøe er ved at udvikle, om syntese af biodiesel på DAKA, om thalidomid og om vandkvalitetsstyring.

Systemet er skrevet først og fremmest til det tekniske gymnasium – htx – men det kan naturligvis også bruges på de andre gymnasiale uddannelser. Forfatteren underviser på såvel htx som hf (VUC) i Horsens, og materialet til bogen er testet i begge uddannelser.

Så kom vi til vejs ende med Anvendt Kemi 2, og kernestoffet i kemi på B-niveau er hermed dækket. Dette andet bind i serien dækker det meste af det stof, der traditionelt gennemgås i kemiundervisningen på andet år på HTX, hvor der ikke undervises på C-niveau alene, samt i forbindelse med det, der på HF og stx kendes som B-niveauet. Det har været målet, at den røde tråd fra bind 1, med vekselvirkning mellem praktiske eksempler og teoretisk stof, også her fremstår som en vigtig del af kemien.

Mange mennesker har hjulpet mig med denne bog. En stor tak til de mange elever, der i årets løb har givet mig mange konstruktive input til forbedringer og justeringer i forhold til bind 1. En særlig tak skylder jeg især Thomas, Nico, Ashkan, Tahmina, Sissel og Caroline, der alle (og uden tvang) lod sig fotografere og nu optræder her i bogen. Også tak til mine kolleger på såvel Horsens HF & VUC samt Horsens Tekniske Gymnasium, og specielt til Laila Knudsen og Søren Hansen, som har givet gode råd i faglige spørgsmål til forskellige emner i bogen. Igen i dette bind har Peter Müller
været en god hjælp, når det gælder arbejdet med det praktiske apparatur.

En række specialister inden for forskellige fagområder har leveret cases fra ”den virkelige verden”, og også disse forfattere skal herfra have en stor tak for deres respektive bidrag.

Endelig skal Knud Ole Reffstrup heller ikke glemmes. Hans grundige og konstruktive kritik ved gennemlæsningen af bogen har givet mange forbedringer af teksten og luget mange fejl ud. De fejl, der stadig måtte være, står dog helt for min regning. Og så har jeg endnu en gang haft et godt samarbejde med min redaktør Erik Lund, som har bidraget med mange gode ideer til bogen og medvirket til et bredt fagligt indhold.

Sidst, men ikke mindst skal min familie også nævnes. Tak til jer for stor tålmodighed og opbakning for projektet.

Horsens, juli 2011
Flemming Fischer

I anden udgave er foretaget rettelser.

Maj 2015

Forfatter

Flemming Fischer

Redaktør

Jesper Nørgaard

Udgave

2. udgave

Uddannelse

Fag

Niveauer

Udgivet

    04/05/2018

Udgiver

    Praxis

Læs mere