Vej og fortov (ekspert)

Eleven skal udføre en belægning i form af fortov, kantsten og vejstykke med fodgængerovergang. Forløbet ligner meget det andet forløb af samme navn, men især den praktiske opgave er lidt mere avanceret. Vejledende tid: 10 dage. Forløbet er 1 af 10 forløb, som er udviklet til anlægsstruktør-, bygningsstruktør- og brolæggeruddannelsens hovedforløb 1 og 2. Alle 10 forløb er opbygget efter den samme skabelon. Med udgangspunkt i udførelse af den praktiske opgave kommer eleverne bl.a. omkring emnerne tegning, materialer, værktøj, planlægning, arbejdsmiljø og kvalitetssikring – i de fleste tilfælde både i teori og i praksis. I alle iPraxisforløbene skal eleverne som noget af det første arbejde med opgavens kompetencemål, og som noget af det sidste møder de kompetencemålene igen, når de skal vurdere egen læring. Rundt omkring i forløbene støder eleverne på små fagrettede quizzer, der skal understøtte læringen af det faglige stof.


Type

PRAXIS-skabelon

Læringsmål

Læringsmål

Udgivet

    18/05/2018

Udgiver

    Praxis

Læs mere

Relaterede materialer