Markedsanalyse C - teori og praksis

Trojkas undervisningsmateriale til Markedsanalyse – teori og praksis, niveau C er udarbejdet med henblik på anvendelse i undervisningen på EUD og EUX.

Materialet omfatter denne grundbog inklusiv opgaver samt yderligere e-læringsmateriale, som kan hentes her.

Markedsanalyse – Teori og praksis, niveau C, 1. udgave, består af en lærebog inklusiv opgavesamling samt e-læringsmateriale på bogens website.

e-læringsmateriale findes ved at gå ind på Trojkas website www.trojka.dk, klik på ONLINE TROJKA og vælg iTrojka. I den viste “bogreol” klikkes på ikon med bogens forside.

Markedsanalyse – Teori og praksis, niveau C – er udarbejdet med henblik på anvendelse i undervisningen på EUD og EUX.

Lærebog og opgavesamling er velegnet til både holdundervisning og projektorienteret undervisning.

Markedsanalyse – Teori og praksis, niveau C inddrager aktuelle og virkelighedsnære eksempler med danske virksomheder. Stoffet præsenteres på en overskuelig og læsevenlig måde. Sidst i hvert kapitel er der et resumé.

Opgavesamlingen er placeret bagest i bogen og omfatter opgavetyper, som tilgodeser forskellige læringsstile og variation i undervisningen.

Strukturen i opgavesamlingen følger lærebogens indhold. Opgaverne lægger op til skriftlig besvarelse, mundtlig besvarelse og diskussion.

Det er muligt at downloade lærebogens figurer fra bogens website med ekstra e-læringsmateriale. For undervisere er der adgang til vejledning til løsning af opgaver. Det sidste kræver adgangskode, som undervisere kan få udleveret ved personlig henvendelse via telefon eller mail til forlaget.

August 2016
Forfatterne

Forfatter

Lene Jenrich, Peter Schmalz og Lise Aarosin

Redaktør

Peter Schmalz

Udgave

1

Niveauer

Udgivet

    01/08/2016

Udgiver

    Trojka

Læs mere