Erhvervsøkonomi C

Trojkas undervisningsmateriale til Erhvervsøkonomi C er i overensstemmelse med seneste bekendtgørelse og fagplaner for fagområdet erhvervsøkonomi, niveau C og materialet er udarbejdet med henblik på anvendelse i undervisningen på EUD og EUX.

Materialet omfatter følgende:

 • Grundbog
 • Opgavesamling
 • Vejledning til e-conomic
 • Opgaver til e-conomic

Yderligere e-læringsmateriale til bogen kan hentes her.

Erhvervsøkonomi, niveau C, 2. udgave omfatter grundbog, opgavesamling, vejledning til e-conomic samt e-læringsmateriale på bogens website.

e-læringsmateriale findes ved at gå ind på Trojkas website www.trojka.dk, klik på ONLINE TROJKA og vælg iTrojka. I den viste bogreol klikkes på ikon med bogens forside.

Grundbogen er i overensstemmelse med seneste bekendtgørelse og fagplaner for fagområdet erhvervsøkonomi, niveau C og materialet er udarbejdet med henblik på anvendelse i undervisningen på EUD og EUX.

Her er beskrevet nogle af fordelene ved den nye 2. udgave:

 • Alt er samlet i én grundbog og én opgavesamling
 • Alle kapitler er skrevet i et sprog, som passer til målgruppen
 • Kapitlerne er emneopdelt og dermed velegnet til både holdundervisning og projektorienteret undervisning
 • Emnerne har en logisk placering, der giver sammenhæng
 • Læreren kan nemt gøre e-conomic til en integreret del af den daglige undervisning, da der er opgaver til de enkelte kapitler
 • Et helt nyt kapitel med handelsregning træner eleverne i de grundlæggende matematiske færdigheder, som bliver brugt løbende i bogen. Kapitlet kan også bruges som et opslagsværk af eleverne selv
 • Al bogføring i handels-og servicevirksomheder er samlet i 11 kapitler
 • Større fokus på produktionsvirksomheder
 • Helt nye kapitler om logistik

I både grundbog og opgavesamling er der lagt vægt på, at eleverne som en naturlig og integreret del af undervisningen kan benytte IT. Det gælder både regneark, tekstbehandling og økonomistyringssystem.

På bogens website findes kontoplaner, skabeloner i Excel og Word samt

PowerPoints med figurer fra lærebogen. For undervisere er der adgang til vejledende løsninger til opgaverne. Det sidste kræver adgangskode, som undervisere kan få udleveret ved personlig henvendelse via telefon eller mail til forlaget.

Juni 2015
Forfatterne

Forfatter

Helle Borup Jakobsen, Mette Bregendahl Kristensen og Peter Manniche Riber

Redaktør

Peter Manniche Riber

Udgave

2

Niveauer

Udgivet

  01/06/2015

Udgiver

  Trojka

Læs mere